Nya chefer på Högkvarteret

Försvarsmaktens nya produktionschef heter Johan Svensson, generallöjtnant. Han tar vid efter generallöjtnant Anders Silwer som nu går i pension.

Tillträdande produktionschefen Johan Svensson, ÖB Micael Bydén och tidigare produktionschefen Anders Silwer.
När tillträdande produktionschefen Johan Svensson, ÖB Micael Bydén och tidigare produktionschefen Anders Silwer skrivit under är chefsbytet ett faktum. Foto: Alexander Gustavsson

ÖB Micael Bydén tackade Anders Silwer för hans långa karriär som tog sin början i flygvapnet, och beskrev honom som en mycket uppskattad medarbetare och chef som ofta har ett andra perspektiv på viktiga frågor. ÖB hälsade sedan nye produktionschefen Johan Svensson välkommen i sin nya roll och välkommen tillbaka till Försvarsmakten efter några år på Försvarets materielverk, FMV.
- Det känns kul att komma från FMV till Försvarsmakten igen. Och det är inte till samma Försvarsmakt som jag lämnade. Försvarsmakten har blivit bättre, och jag möter stoltare, mer rakryggade medarbetare än jag gjorde tidigare. Här görs ett fint arbete som ska bevaras och det är med stor ödmjukhet jag tar mig an uppgiften, sa Johan Svensson.
Chefsbytet gjordes vid en ceremoni på Högkvarteret som föregicks av att två nya ansvariga för försvarslogistikområdet utsågs, Örjan Nilsson och Joakim Sellén, båda överstar. De ersätter konteramiral Thomas Engevall som i sin tur tar över efter Johan Svensson i hans roll som chef för system- och produktionsledning på FMV. Samtidigt befordrades Anders Callert, chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion, till generalmajor.