Johan Svensson ny produktionschef

Efter nästan 40 år i Försvarsmakten, varav de senaste tre som produktionschef, väljer Anders Silwer att gå i pension. Regeringen har därför i dag utsett Johan Svensson till Försvarsmaktens nya produktionschef och han tillträder den 1 mars 2017.

Vid ett extra regeringssammanträde den 14 december beslöt regeringen, på Försvarsmaktens förslag att anställa Johan Svensson som generallöjtnant och placera denne som produktionschef från och med den 1 mars 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 28 februari 2023.

Johan Svensson tillträdande produktionschef. Foto: Ola Jacobsen/FMV

– Verksamheten och personalen vid våra förband, skolor och centra är avgörande för hur våra krigsförbands förmågor ökar. Johan Svensson har stor erfarenhet från förbandsverksamheten men även från Försvarets materielverk de senaste åren. Jag är därför säker på att Johan Svenssons erfarenheter och ledarskap starkt kommer bidra till den fortsatta utvecklingen av krigsförbanden, säger ÖB Micael Bydén.

Senast kommer Johan Svensson från en tjänst som Chef System- och Produktionsledning på Försvarets materielverk, FMV. Tidigare har Johan Svensson bland annat varit chef på helikopterflottiljen och chef PROD FLYG. Sin militära bana började han på A 1 i Linköping.

– Jag ser fram emot att återvända till Försvarsmakten och att tillsammans med alla medarbetare vid förbanden och inom produktionsledningen vid Högkvarteret fullfölja det påbörjade arbetet inom ramen för försvarsbeslutet, säger Johan Svensson.

Inga råd från företrädaren

Som före detta flygförare kunde Anders Silwer valt att pensionera sig redan 2015.

– Nu var det rätt tidpunkt, den första mars lämnar Försvarsmakten in budgetunderlaget. Då är det lämpligt att en ny produktionschef tillträder. Johan Svensson är helt rätt person, säger Anders Silwer.

Anders Silwer började arbeta i Försvarsmakten 1977 som instruktör inom markförsvar. Han har varit Draken- och JAS-pilot, divisionschef och sedan 2006 innehaft en rad chefspositioner på Högkvarteret, bland annat insatschef.

– Anders Silwer har under hela sin karriär arbetat för Försvarsmaktens bästa, inte minst under de senaste åren som chef för produktionsledningen. Jag vill även tacka Anders Silwer för hans arbete inom Försvarsmaktens ledning som har haft stor nytta av hans helhetssyn, tekniska förståelse och kamratskap under många år, säger ÖB Micael Bydén.