Ny chef för Försvarsmaktens veteranenhet

– Anders Grenstad lämnar över till Torbjörn Larsson

Konteramiral Anders Grenstad lämnade onsdag den 1 mars över chefskapet för Försvarsmaktens veteranenhet till överste Torbjörn Larsson. Amiral Grenstad tillträder våren 2017 tjänsten som chef för den svenska delegationen i Korea, Neutral Nations Supervisory Commission, NNSC. Överste Torbjörn Larsson kommer närmast från befattningen som ställföreträdande chef för Sector West, Minusma, Mali.

Överste Torbjörn Larsson och konteramiral Anders Grenstad.
Överste Torbjörn Larsson och konteramiral Anders Grenstad.
Överste Torbjörn Larsson tar över som chef för Försvarsmaktens veteranenhet efter konteramiral Anders Grenstad. Foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten

– Jag välkomnar Torbjörn Larsson till tjänsten som Veteranenhetens nye chef. Han är med sin breda och omfattande erfarenhet, inte minst från flera internationella insatser, rätt person att fortsatt leda Veteranenheten, säger konteramiral Anders Grenstad.

I december 2016 fick Försvarsmakten uppdraget av regeringen att den 1 juli 2017 inrätta ett särskilt veterancentrum. Det blir ett kompetenscentrum som ska driva, utveckla och implementera myndighetens veteran- och anhörigarbete.

–Jag ser mycket fram emot att få leda det viktiga arbetet när nu Veteranenheten ska bli ett veterancentrum. Veteran- och anhörigarbetet är något som ligger mig själsligt nära. Jag vet från mina egna genomförda insatser hur viktigt det är, säger överste Torbjörn Larsson.

Närmare 100 000 män och kvinnor har genom åren genomfört insatser i Kongo, Korea, Libanon, Cypern, Kosovo, Bosnien, Tchad, Afghanistan, EU:s Marina insats i Indiska Oceanen med flera. Till det kommer ett oräkneligt antal insatser där enskilda eller ett mindre antal sjömän och soldater tjänstgjort. För närvarande pågår en större svensk internationell insats, Minusma i Mali.