Gamla kunskaper rostar aldrig

De gjorde värnplikten för mellan sju och tolv år sedan och nu är de inne för repetitionsutbildning inom ramen för Vintersol och 191:a mekaniserade bataljonens krigsförbandsövning. Efter inryckning och de inledande dagarnas introduktion var helgen vikt för att damma av gamla kunskaper inom respektive befattning.
– Det finns här någonstans i bakhuvudet och det kommer sakta tillbaka när man börjar jobba praktiskt med något som man utbildats på en gång i tiden, säger Johan Jönsson från Örnsköldsvik som gjorde värnplikten 2008.

Precisionskörning mellan konorna, de tidigare värnpliktiga stridsvagnsförarna repeterar sina kunskaper i halkbanan på körplanen.
Precisionskörning mellan konorna, de tidigare värnpliktiga stridsvagnsförarna repeterar sina kunskaper i halkbanan på körplanen.
Precisionskörning mellan konorna, de tidigare värnpliktiga stridsvagnsförarna repeterar sina kunskaper i halkbanan på körplanen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Kunskaperna finns någonstans i bakhuvudet, det gäller bara att hitta det och plocka fram det” säger Rickard Thelin och Johan Jönsson.
”Kunskaperna finns någonstans i bakhuvudet, det gäller bara att hitta det och plocka fram det” säger Rickard Thelin och Johan Jönsson. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Anders Möller håller genomgång med förarna inför körningen i halkbanan.
Kapten Anders Möller håller genomgång med förarna inför körningen i halkbanan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Ledningsvagn 90 på väg genom halkbanan.
Ledningsvagn 90 på väg genom halkbanan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Arbete i Tornträningsanläggningen, här syns föraren i förarstationen, övningsledaren och i bakgrunden vagnchefen som förbereder sig.
Övning i Tornträningsanläggningen, här syns föraren i förarstationen, övningsledaren och i bakgrunden vagnchefen som förbereder sig. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
” Det är ju kanon att få träffa sina gamla lumparpolare och köra igång igen” säger Robert Svensson som gjorde värnplikten på stridsvagnskompaniet 2005-2006.
”Det är ju kanon att få träffa sina gamla lumparpolare och köra igång igen” säger Robert Svensson som gjorde värnplikten på stridsvagnskompaniet 2005-2006. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Laddning övas i tornträningsanläggningen.
Laddning övas i tornträningsanläggningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Full fart i kurvan, de tidigare värnpliktiga stridsvagnsförarna repeterar sina kunskaper i halkbanan på körplanen.
Full fart på halkbanan, de tidigare värnpliktiga stridsvagnsförarna repeterar sina kunskaper i halkbanan på körplanen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Vagnchefen på sin plats i tornträningsanläggningen.
Vagnchefen på sin plats i tornträningsanläggningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Efter inryckningen i onsdags har de dryga 100 soldaterna som tidigare gjort värnplikten installerat sig, fått på sig utrustningen och genomfört grundläggande vapenutbildning, sjukvårdstjänst och tillpassning och täthetsprov med skyddsmasken. Under helgen fortsatte sedan repetition inom respektive befattning på de olika kompanierna.

Full fart på stridsvagnskompaniet

– Här på stridsvagnskompaniet är det full fart, på lördagskvällen var vi ute och tränade mörkerkörning med vagnarna, idag har förarna halkkörning och besättningarna övar i tornträningsanläggningen, berättar kapten Frans von Fieandt, kompanichef.
Tornträningsanläggningen finns i anslutning till stridsvagnsgaraget och består av tornet från en stridsvagn med simulatorutrustning och förarstation.
– Här kan hela besättningen med vagnchef, skytt, laddare och förare träna i simulerade stridssituationer på ett realistiskt sätt. De kan öva grupps strid, till exempel sammanstöt och stridskontakt med allt vad det innebär i form av observation, skjutträning och laddning, fortsätter Frans von Fieandt.

Handgreppen känns igen

Rickard Thelin och Johan Jönsson är placerade på transportgruppen som tillhör kompaniets stridstross. Rickard gjorde värnplikten 2009-2010 på trosskompaniet på pansarbataljonen och Johan gjorde värnplikten på Livgardet 2008-2009. På söndagsmorgonen var det vapentjänst på programmet, Rickard och Johan var i full färd med att repetera sin kunskaper på kulspruta modell 58.
– Det tar inte länge så börjar man känna igen handgreppen och hur man tar isär den. Men det är tur det finns en checklista, annars hade det varit lite för svårt, säger Rickard och Johan.
– Vi ser att takterna sitter i när vi börjar repetera, man brukar väl säga att gammal kunskap aldrig rostar. Men allt är inte repetition, viss materiel är helt ny för de här soldaterna så den måste vi också ha utbildning på, berättar Frans von Fieandt.

Samma gäng som för tolv år sedan

Robert Svensson gjorde värnplikten på stridsvagnskompaniet på pansarbataljonen 2005-2006.
– Det är ju kanon att få träffa sina gamla lumparpolare och köra igång igen. Det är ju i princip samma gäng som vi var då, det blir nog en riktigt rolig övning det här, säger Robert med ett brett leende.

Under söndagskvällen fortsatte repetitionsutbildningarna då vagnsbesättningarna och besättningarna ur stridstrossen övade stridsförflyttning i grupp i dagsljus och mörker ute på skjutfältet. På måndagen transporteras soldaterna till Tåme för kommande stridsskjutningar.

 

Vintersol 2017

Övning Vintersol 2017 är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod som pågår från slutet av februari till slutet av mars. 

Vintersol avslutas med ett så kallat förbandsskede den 23- 29 mars med anfall på civil mark från Jokkmokk ner mot Boden där övningen avslutas på Boden södra skjutfält med duellstrid och bataljonsanfall.

Under Vintersol genomförs grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 91:a artilleribataljonen samt krigsförbandsövning vid 191:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2017 deltar cirka 1200 personer från sju förband. Dessa är Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Skaraborgs regemente, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen, Norrbottens flygflottilj och Försvarsmaktens logistik.