De tar brigadledningsförmågan framåt

För Tredje brigadstaben fortsätter utvecklingen av brigadledningsförmågan på den inslagna vägen.
– Vi tar varje tillfälle att leda våra förband under varje övning som genomförs. De senaste åren har vi tagit många viktiga steg framåt. Vi har lett förbanden under de flesta större övningarna de senaste åren, berättar överstelöjtnant Tomas Nybom, brigadchef under Vintersol 2017.

Brigadchefen Tomas Nybom ger inriktningen inför nästa skede i anfallet till Rikard Daleke, ställföreträdande chef för 191:a mekaniserade bataljonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tredje brigadstabens chefsomgång gör sig redo för chefsbesök på 191:a mekaniserade bataljonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Dagen innan anfallet startade inleddes med att en chefsomgång ur Tredje brigadstaben med brigadchefen, överstelöjtnant Tomas Nybom, i spetsen, genomförde ordergivning inför anfallet söderut. Brigadchefen och hans chefsomgång visade sin anfallsplan. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
”Nu ska vi ta dom”, brigadchefen Tomas Nybom önskar Rikard Daleke och den mekaniserade bataljonen lycka till. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Staben har redan nått långt i utvecklingen av brigadledningsförmågan, de har fått förtroendet att leda den multinationella brigaden under den stora internationella vinterövningen Cold Response i Norge både 2014 och 2016.
– Att vi fått leda en av brigaderna under Cold Response är såklart ett tydligt kvitto men under Vintersol har vi nationellt fokus på brigadutvecklingen. Under Vintersol har vi fått öva i infrastrukturbegränsad terräng, med långa avstånd och begränsade sambandsresurser. Det har ställt särskilda krav eftersom det har varit svårigheter med sambandet och därmed ledningen av förbanden, säger Tomas Nybom.

Uppdragstaktik

– Här har vi fått träna på vår ledningsfilosofi som är uppdragstaktik. Vi har verkligen tvingats tänka långt framåt för att få flyt i anfallsrörelsen och ge underställda chefer underlag för att fatta beslut i min anda, fortsätter Tomas Nybom.

Under årets Vintersol har Tredje brigadstaben sin ledningsplats i Boden med en chefsomgång ute i övningsterrängen. Chefsomgången har förutom brigadchefen bestått av ledningslagchef, brigadchefens adjutant och befäl för funktionerna underrättelser, fältarbeten och bekämpning.

Chefsbesök i anfallsområdet

Under anfallsrörelsen från Jokkmokk ner mot Boden har chefsomgången ur brigadstaben genomfört flera chefsbesök i syfte att följa upp och samordna stridens olika skeden. Under söndagen besöktes 191:a mekaniserade bataljonens bakre ledningsplats. Vid chefsbesöken ute i brigadens område kontrolleras om beslut och ordrar kommit fram till bataljonsledningen och överensstämmer med brigadchefens stridsplan.

Stort och utmanande

Under chefsbesöken ges också inriktningen inför nästa skede i anfallet samt att respektive funktion får möjlighet att samverka. Vid bakre ledningsplats var det ställföreträdande bataljonchef, överstelöjtnant Rikard Daleke med delar av sitt ledningslag som tog emot Tredje brigadstabens chefsomgång.
– Jag tycker det har fungerat bra med tanke de förutsättningar vi har i ett så här stort område. Det djup vi har i anfallsrörelsen är mycket utmanande och spännande, säger Rikard Daleke.

– Vi har också en stor utmaning vad gäller sambandet, med det gör också att kreativiteten flödar. Alla är mycket målinriktade för att vi ska kunna lösa uppgiften. Till exempel har vi fått använda oss av ordonnanser för att få fram information till våra enheter. Men jag är övertygad att vi kommer att lösa uppgiften, det gäller bara att vi håller oss till ledningsfilosofin uppdragtaktik, avslutar Rikard Daleke.

Vintersol 2017

Övning Vintersol 2017 är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod som pågår från slutet av februari till slutet av mars. 

Vintersol avslutas med ett så kallat förbandsskede den 23- 29 mars med anfall på civil mark från Jokkmokk ner mot Boden där övningen avslutas på Boden södra skjutfält med duellstrid och bataljonsanfall.

Under Vintersol genomförs grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 91:a artilleribataljonen samt krigsförbandsövning vid 191:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2017 deltar cirka 1200 personer från sju förband. Dessa är Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Skaraborgs regemente, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen, Norrbottens flygflottilj och Försvarsmaktens logistik.