Sverige leder multinationell brigad

Den multinationella brigaden under Cold Response består av cirka 4000 personer. Den leds av en svensk brigadchef med stöd av en multinationell brigadstab, där tredje brigadstaben från I 19 utgör stommen. Övriga stabsmedlemmar kommer från Finland, Norge, Kanada, USA och Polen.

Överste Lars Karlsson, chef Norrbottensbrigaden och den Multinationella brigaden under Cold Response 2016. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Brigaden består av en svensk, en nordisk samt en nordamerikansk bataljon, ett norskt hemvärnsförband, ett reducerat spaningskompani och en reducerad jägarskvadron.

För understöd ingår en reducerad artilleribataljon och ett ingenjörkompani. I brigaden ingår även ett ledningskompani förstärkt med sambandsdelar samt en logistikbataljon och delar av en helikopterskvadron. Del av tiden understöds brigaden av en multinationell amfibiestridsgrupp.

Att Norge återigen gett Sverige förtroendet att leda en av brigaderna är en förmån och indikerar att svensk brigadledningsförmåga är efterfrågad.

Övningsavdelningen vid regementsstaben och tredje brigadstaben vid I 19 har haft planeringsansvaret och utgör således även stommen i övningsledningen. Ytterligare personal ur regementsstab, utbildningsstödsenhet, Försvarsmaktens vinterenhet, Försvarshälsan nord samt Militärregion nord stödjer med personal till övningsledningen.

Överste Mikael Frisell, med stöd av den svenska övningsledningens stab, leder det svenska deltagandet i samverkan med LOPSCON Staff - den norska övningsledningen. Chefen för Norwegian Joint Headquarters (NJHQ) i Bodö är norsk övningsledare.