Central rekrytkonferens på Berga

Den militära grundutbildningen genomförs runtom i Försvarsmakten vid flera tillfällen varje år. Platserna är desamma, några av instruktörerna är återkommande och samtliga av rekryterna är nya. För att Försvarsmakten ska kunna samla erfarenheter och göra utbildningen bättre genomförs årligen en konferens för de utvalda förtroendepersonerna vid de olika utbildningskompanierna. I år genomfördes konferensen på Amfibieregementet i Berga.

Engagerade och med en vilja att förbättra. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
– Jag är imponerad över rekryternas engagemang och det medinflytande vi har i Försvarsmakten, sa ÖB Micael Bydén. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Amanda Hammo arbetar som rekrytombud på central nivå. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Mikael Wallentin Åström har lång erfarenhet av utvecklingsarbete, både i Sverige och i Afghanistan. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Överste Peder Ohlsson välkomnade rekryterna till Amfibieregementet och informerade om förbandet. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Det är många som ber om en selfie med överbefälhavaren - allt från vicekorpraler till viceamiraler. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
De åtta moderatorerna har en stor bredd av kunskap inom rekrytutbildning. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
De 58 förtroendepersonerna representerade alla grundutbildningssäten i Sverige. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Det är många som vill ha en selfie med överbefälhavaren, alla från vicekorpral till viceamiral. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

Konferensen genomfördes under helgen den 18-19 mars på Berga. Chefen för Amfibieregementet, överste Peder Ohlsson, inledde konferensen som därefter övergick i en workshop. De 58 rekryterna delades in i åtta grupper med minst tre kvinnor i varje grupp. Alla rekryter har olika förbandsbakgrunder och har haft olika typer av förtroendeuppdrag. Under hela konferensen var grupperna intakta i allt från diskussioner till gemensamt boende på logement.

ÖB PÅ PLATS

Syftet med konferensen är att ge rekryterna verktyg för att kunna påverka den högsta nivån. Det är också ett tillfälle för rekryterna att diskutera, ställa frågor, komma med synpunkter och lämna förslag till utveckling på utbildning, materiel och de förhållanden som påverkar rekryternas situation. Värdegrunden, förhållningssätt rekryt och befäl emellan, fysiskt stridsvärde, pedagogik, kvinnor i försvaret, materielfrågor och villkorsfrågor var några av de teman som finns dokumenterade som ”Sveriges rekryters samlade vilja” till Försvarsmaktens ledning. För att understryka vikten av denna typ av erfarenheter var överbefälhavaren, general Micael Bydén på plats för att lyssna.
– Jag är imponerad över rerkyternas engagemang och det medinflytande vi har i Försvarsmakten. Det utvecklar oss och det skapar förståelse för oss och vår verksamhet, säger Micael.

Konferensen arrangerades av Produktionsledningens utbildningsavdelning. Mikael Wallentin Åström var en av åtta moderatorer för konferensen. Han har lång erfarenhet av utvecklingsfrågor med både nationell och internationell erfarenhet.
– Jag är enormt stolt över våra förtroendevalda rekryter som deltog under Försvarsmaktens medinflytandekonferens 2017 i helgen. Jag deltog som moderator men också som en mottagare eftersom jag sitter som rådgivare till chefen för Högvkarterets produktionsledning inom området Human Factors Integration samt jämställdhetsintegrering och Gender 1325, säger Mikael.