500 miljoner mer till försvaret - ÖB kommenterar

På måndagen presenterade Försvarsgruppen en överenskommelse som innebär 500
miljoner kronor extra under 2017 till ökad militär förmåga och förstärkt förmåga inom totalförsvaret. Huvuddelen, 425 miljoner, tillförs Försvarsmakten för ökad beredskap och tillgänglighet. Att förstärka stridsgrupp Gotland med luftvärnsförmåga är en viktig del, ökad ambition i övningsverksamheten och förstärkt IT-säkerhet en annan.

Göta ingenjörregemente (ing2) från Eksjö övar på Gotland. Inskjutning.
Göta ingenjörregemente (ing2) från Eksjö övar på Gotland. Inskjutning.
Göta ingenjörregemente under övning på Gotland, 2016. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmakten har tidigare lämnat förslag på hur den militära förmågan kan stärkas ytterligare, både för innevarande år men också för de kommande tre åren och i nästa inriktningsperiod.

– Det naturligtvis välkommet att Försvarsmakten har får ett ekonomiskt tillskott och i ett första steg ges möjlighet att förstärka årets verksamhet. Det är också bra att resurser tillförs totalförsvaret, säger ÖB Micael Bydén.