Arktis – av allt större säkerhetspolitiskt intresse

Fredag den 3 februari arrangerade Regionalt samverkansforum i Norrbotten ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk med fokus på Arktis. Bland deltagarna återfanns såväl Sveriges Arktisambassadör, försvarsministern, ledamöter från försvarsutskottet och Försvarsmaktens insatschef och arméchef.

Fredag den 3 februari 2017 arrangerade Regionalt samverkansforum i Norrbotten ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk med fokus på Arktis.
Fredag den 3 februari 2017 arrangerade Regionalt samverkansforum i Norrbotten ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk med fokus på Arktis.
Fredag den 3 februari arrangerade Regionalt samverkansforum i Norrbotten ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk med fokus på Arktis. De flesta av deltagarna åkte med buss från Luleå till Jokkmokk och stannade självklart för en gruppbild vid Polcirkeln. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Fredag den 3 februari 2017 arrangerade Regionalt samverkansforum i Norrbotten ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk med fokus på Arktis.
Seminariet var välbesökt, det var fullsatt i sessionssalen i Jokkmokks kommun. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Fredag den 3 februari 2017 arrangerade Regionalt samverkansforum i Norrbotten ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk med fokus på Arktis.
"För Ryssland är Arktis superstrategiskt, mer strategiskt än Östersjön. Jag upplever dock att läget just nu är relativt stabilt och vi måste värna om den stabiliteten", säger Sveriges Arktisambassadör Andrés Jato. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Fredag den 3 februari 2017 arrangerade Regionalt samverkansforum i Norrbotten ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk med fokus på Arktis.
"Vår region och Nordkalotten är efterfrågad för övningsverksamhet, inte minst tack vare den kompetens vi har här och de unika övningsförutsättningar som finns, med stora övningsområden på marken och i luften och det goda samarbetet vi har med samhället i övrigt", säger norra militärregionens chef, överste Mikael Frisell. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Fredag den 3 februari 2017 arrangerade Regionalt samverkansforum i Norrbotten ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk med fokus på Arktis.
Försvarsminister Peter Hultqvist säger att Nordkalottområdet är ett viktigt område och att det är viktigt att vi bygger en militär förmåga, både på marken och i luften. ”Den hårda delen behövs för att det mjuka ska fungera. Vårt arbete syftar till att skapa stabilitet för att bevara fred.” Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Fredag den 3 februari 2017 arrangerade Regionalt samverkansforum i Norrbotten ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk med fokus på Arktis.
Några av arrangörerna från Regionalt samverkansforum i Norrbotten är Jokkmokks kommunalråd Robert Bernhardsson, landshövding Sven-Erik Österberg, Luleås kommunalråd Niklas Nordström, Arvidsjaurs kommunalråd Lotta Åman och Älvsbyns kommunalråd Helena Öhlund. Både de och försvarsminister Peter Hultqvist är nöjda med seminariet. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Fredag den 3 februari 2017 arrangerade Regionalt samverkansforum i Norrbotten ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk med fokus på Arktis.
Det säkerhetspolitiska seminariet ägde rum i samband med Jokkmokks vintermarknad, som arrangerades för 412:e gången. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Fredag den 3 februari 2017 arrangerade Regionalt samverkansforum i Norrbotten ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk med fokus på Arktis.
Det säkerhetspolitiska seminariet ägde rum i samband med Jokkmokks vintermarknad, som arrangerades för 412:e gången. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Fredag den 3 februari 2017 arrangerade Regionalt samverkansforum i Norrbotten ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk med fokus på Arktis.
Den 3 februari är Norrbottens regementes högtidsdag, till minne av slaget vid Fraustadt. Mellan Boden och Jokkmokk gjorde bussen ett kort stopp för kaffe med Fraustadttårta. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Fredag den 3 februari 2017 arrangerade Regionalt samverkansforum i Norrbotten ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk med fokus på Arktis.
Försvarsmaktens insatschef Jan Thörnqvist och riksdagsledamöterna Karin Enström och Krister Hammarberg lät sig väl smaka av Fraustadttårtan. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

Regionalt samverkansforum i Norrbotten, RSF, är ett samarbete mellan bland andra Försvarsmakten i länet, Försvarets materielverk och de kommuner som närmast berörs av försvarsverksamheten, med Länsstyrelsen som sammanhållande. RSF har som en av sina målsättningar att aktivt bidra till de säkerhetspolitiska samtalen i länet.

Klimatförändringar

Sedan kommunalrådet i Jokkmokk Robert Bernhardsson hälsat alla välkomna och landshövding Sven-Erik Österberg inlett konferensen, var Sveriges Arktisambassadör Andrés Jato förste talare.

Han säger att klimatförändringarna som nu sker i Arktis i allra högsta grad är en säkerhetsfråga och att Arktis blir ett allt viktigare område. Det finns också en kommersiell potential i området, där flera nationer har intressen. Det finns alltså starka skäl att undvika en negativ utveckling i regionen.

– För Ryssland är Arktis superstrategiskt, mer strategiskt än Östersjön. Jag upplever dock att läget just nu är relativt stabilt och vi måste värna om den stabiliteten.

Vinterförmåga

Mikael Frisell är som chef för Militärregion nord ansvarig för den territoriella säkerheten i de fyra nordliga länen. Han anser att säkerhetsdimensionen borde ingå på ett tydligare sätt i den svenska Arktisstrategin och lyfter även fram nödvändigheten av att träna och öva i subarktisk miljö för att kunna verka här.

– Vår region och Nordkalotten är efterfrågad för övningsverksamhet, inte minst tack vare den kompetens vi har här och de unika övningsförutsättningar som finns, med stora övningsområden på marken och i luften och det goda samarbetet vi har med samhället i övrigt.

Behovet av vinterförmåga understryks av chefen för Norrbottens flygflottilj, F 21, Carl-Johan Edström.

– Viktiga uppgifter för oss är förmåga att kontrollera luftrummet och förmåga att hämta in underrättelser. Vi ska också vara experter på att verka under vinterförhållanden, säger Carl-Johan Edström.

Säkerhetspolitisk signal

Under paneldiskussionen lyftes många aspekter fram.
Försvarsminister Peter Hultqvist säger att Nordkalottområdet är ett viktigt område och att det är viktigt att vi bygger en militär förmåga, både på marken och i luften.

– Varje övning och aktivitet är en säkerhetspolitisk signal, särskilt när vi övar tillsammans med andra länder. Flyget har sin Cross border training och inom armén finns ett väl utvecklat samarbete med Finland. Alla samarbeten skapar möjlighet att använda det operativt om man så beslutar. Att bygga militär förmåga är ett stöd för den diplomati som finns. Den hårda delen behövs  för att det mjuka ska fungera. Vårt arbete syftar till att skapa stabilitet för att bevara fred.

– Att antalet medlemmar i Arktiska rådet är färre än antalet observatörer säger något om hur viktigt området är, säger riksdagsledamoten Karin Enström.

Generaldirektören för Försvarets materielverk, Göran Mårtensson lyfter fram att klimatet här uppe ställer särskilda krav både på människan och på utrustning, vilket är en grundplatta för deras testverksamhet i regionen.

Tillsammans

För Försvarsmakten är det viktigt att kunna öva och verka tillsammans med andra.

– Vi bygger en bättre operativ förmåga tillsammans med våra nordiska grannländer och med andra länder, säger försvarsmaktens insatschef Jan Thörnqvist.

Karl Engelbrektson, Försvarsmaktens arméchef säger att allting hänger ihop.

– Vi är ömsesidigt beroende av varandra i samhället idag och vi måste skapa lag och ordning  tillsammans. För oss militärer är det interoperabilitet som gäller, och den finns för oss i NATO.

– För att kunna verka i den här miljön måste vi öva här, och vi måste öva tillsammans med andra. För att utveckla oss måste vi ha stora övningar som påfrestar systemet och såna volymer  är svåra att få ihop i Sverige. Ett utmärkt exempel på det är den norska internationella övningen Cold Response, där Sverige deltagit flera gånger. Där får vi möjlighet att öva i brigad, i större sammanhang där vi blir anfallna på flera fronter samtidigt av en kvalificerad motståndare.

Ökad förståelse

Landshövding Sven-Erik Österberg avslutar seminariet med att konstatera att den arktiska frågan tydligt har kommit fram och att Arktistrategin behöver kompletteras med säkerhetspolitiska frågor. Han säger också att det svenska samhället är dåligt rustat och mer känsligt för störningar idag. Vi behöver utveckla totalförsvaret och det finns också ett behov för RSF att fördjupa arbetet för att befolkningen ska få en ökad förståelse för försvarets verksamhet.

 – Vill vi ha ett försvar som fungerar och som kan ställa upp när det gäller så måste man också kunna öva, och här uppe finns fantastiska förutsättningar för detta.