Försvarsmakten inrättar veterancentrum

Försvarsmakten har av regeringen fått i uppdrag att den 1 juli 2017 inrätta ett särskilt veterancentrum. Det blir ett kompetenscentrum som ska driva, utveckla och implementera myndighetens veteran- och anhörigarbete.

Statsminister Stefan Löfven på veterandagen.
Statsminister Stefan Löfven på veterandagen.
Statsminister Stefan Löfven var en av dem som firade Sveriges veteraner på veterandagen den 29 maj i år. Nu har hans regering gett Försvarsmakten i uppdrag att inrätta ett veterancentrum. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Uppgifterna blir information, vägledning och kompletterande stöd till veteraner och anhöriga och att säkerställa det lagstadgade uppföljningsansvaret inklusive samordning och koordinering med övriga samhället. Centret ska också medverka till erkänsla för veteraner och öka meritvärdet, initiera och koordinera forskning samt sammanställa relevant statistik. Arbetet ska ske myndighetsöverskridande.

– Vi på Veteranenheten förbereder oss nu för att etablera ett veterancentrum, operativt den 1 juli 2017.  Nu ska vi fortsatt driva, utveckla och genomföra det arbete som vi är satta att göra. Ett arbete som kommer alla våra veteraner och anhöriga över tid tillgodo. Mötet mellan Försvarsmakten, veteraner och anhöriga kommer även fortsättningsvis att ske vid våra regementen och flottiljer. Veterancentrum ska inrikta och stödja arbetet, säger Anders Grenstad, konteramiral och chef för Försvarsmaktens veteranenhet.

De ideella organisationerna, som Sveriges Veteranförbund, Invidzonen, Soldathemsförbundet, Sveriges Militära Kamratföreningar och Idrottsveteranerna kompletterar Försvarsmaktens arbete, verksamhet och förmåga. Det sedan tidigare goda samarbetet ska fortsatt utvecklas.