Försvarsmakten genomför stor ledningsövning

Just nu pågår ledningsövning 16 med totalt 1 100 deltagare från Försvarsmaktens staber och flera civila myndigheter. Syftet är att öva den nationella ledningsförmågan och samverka med andra myndigheter inom ramen för totalförsvaret.

ÖB Micael Bydén på ledningsövning 16 tillsammans med några av de 1 100 deltagarna.
ÖB Micael Bydén på ledningsövning 16 tillsammans med några av de 1 100 deltagarna. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
ÖB Micael Bydén, insatschef Jan Thörnqvist och kommunikationsdirektör Marcela Sylvander på ledningsövning 16.
ÖB Micael Bydén, insatschef Jan Thörnqvist och kommunikationsdirektör Marcela Sylvander på ledningsövning 16. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

Fokus för övningen är att öka stabernas förmåga att leda planering, genomförande och uppföljning av operationer i den gråzon som finns innan krig utbryter, något av det svåraste ett samhälle kan ställas inför. Det kan handla om cyberattacker, påverkansoperationer och olika former av sabotage mot viktiga samhällsfunktioner. Och överbefälhavaren Micael Bydén är nöjd med resultatet så här långt.

− Det är viktigt att Försvarsmakten övar på att hantera situationer och händelser som kan äga rum innan ett väpnat angrepp sker. Nu övar vi precis det som vi behöver öva, inte minst kopplat till rådande omvärldsläge

Årets ledningsövning är den största på många år och innefattar även internationella inslag. Den ingår också i Försvarsmaktens övningsserie för ledningsövningar som startade 2004.

Ledningsövning 16 är också en viktig del i nästa års stora försvarsmaktsövning Aurora 17 som genomförs över hela Sverige.

Förutom Högkvarteret och andra staber runt om i landet deltar personal från bland annat myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Länsstyrelsen.