”Det måste vara minst 10 år sen vi sågs”

Plikten kallade för stridsvagnssoldater vid Norrbottens pansarbataljon

Det var många ryggdunkar, omfamningar och glada miner när soldaterna åter träffades vid en krigsförbandskurs i Skövde efter många års frånvaro från det militära. De som nu var inkallade har alla gjort sin värnplikt vid I 19 från 2005 till 2009. Efter inskrivningen och materieluthämtningen stod ett drygt femtiotal uniformerade soldater hyfsat i ordning i korridoren. Några konstaterade att 10 år har gjort skillnad vilket renderade i ytterligare besök på förrådet för byte av storlekar.

Stridsvagnsladdare förbereder ammunitionen som väger omkring 20 kilo styck. Foto: Mikael Frisell/Försvarsmakten
Inmönstring på gammalt hederligt vis med ID-kort, papper och penna. Foto: Annelie Forshage/Försvarsmakten
I besättningsträningsanläggningens kontrollrum övervakas verksamheten av officerare ur stridsvagnskompaniet. Foto: Mikael Frisell/Försvarsmakten
Uppställda efter inmönstring och inför första uppgiften. Foto: Annelie Forshage/Försvarsmakten
Genomgång Foto: Mikael Frisell/Försvarsmakten
Glada miner på förarplats Foto: Mikael Frisell/Försvarsmakten
Inmönstring på gammalt hederligt vis med ID-kort, papper och penna. Foto: Annelie Forshage/Försvarsmakten
Laddaren Christoffer Gottfridsson från Gävle i arbete Foto: Annelie Forshage/Försvarsmakten
Besättningarna går igenom säkerhetsåtgärder Foto: Annelie Forshage/Försvarsmakten
Genomgång Foto: Mikael Frisell/Försvarsmakten

Under vårvintern genomförs en stor krigsförbandsövning i Boden i vilken även värnpliktiga soldater kommer att delta. För att inte komma helt ringrostiga dit kallades stridsvagnsbesättningarna in på en föreberedande krigsförbandskurs vid Markstridsskolans besättningsträningsanläggning i Skövde.

En av deltagarna är Christoffer Gottfridsson från Gävle som möttes av blandade reaktioner när han berättade att han fått sin inkallelseorder. 
– Personer i ens omgivning frågade om plikten fortfarande fanns kvar, arbetsgivaren blev inte helt lycklig och familjen var väl sisådär glada.
Även om han själv tycker att det så klart är roligt att träffa lumparpolarna så menar han ju att det märks att man blir borta hemifrån, framför allt ekonomiskt.
– En krigsförbandskurs på fyra dagar som den här är väl ok, men en krigsförbandsövning i flera veckor blir ordentligt kännbar.

Taggade soldater

Dag två drog verksamheten igång på tre olika täter.
I besättningsträningsanläggningen var det full fart på en gång och efter hand blev orden färre och order och kommandon tydligare.  Besättningen i en ”vagn” som blev utslagen i ett genomförande resonerade lite om olika anställningsformer inom Försvarsmakten. De hade alla fått information om olika möjligheter och vad dessa innebär.  Just detta gäng var nöjda med att vara pliktsoldater och såg inte att det skulle fungera att tjänstgöra som deltidssoldater som ”bisyssla” till deras ordinarie jobb. Dock var alla taggade inför den kommande krigsförbandsövningen, om det bara fanns någon som kunde övertyga frun om att det var bra.

Regementschefen peppade soldaterna

I torntränaren övade stridsvagnsladdarna laddning vilket är ett rejält fyspass då de upprepade gånger lyfter granater på drygt 20 kg styck. Flera av soldaterna upplevde granaterna tyngre nu än förr. Chefen för I 19, överste Mikael Frisell, besökte soldaterna under övningen och passade på att peppa dem och berätta om den kommande krigsförbandsövningen där I 19 är först ut med en så lång övning där samtliga anställningsformer är representerade.

Den tredje stationen var nere i stridsvagnsgaraget och där gick man igenom åtgärder före, under och efter körning. Det innebar också genomgång av säkerhetsåtgärder och allt avslutades med ett skriftligt prov. Stridsvagnssoldaterna som kommit delades in  i vagnsbesättningar. Några besättningar är kompletta från värnpliktsutbildningen medan några är helt nya konstellationer där det tar lite längre tid att lära känna varandra och att få till ett effektivt samarbete.

Gamla takter kommer tillbaka

På plats i Skövde fanns även chefen för pansarbataljonen, överstelöjtnant Anders Landewall, som  tackade alla de som kommit och förklarade varför de var där. Han beskrev omvärldsläget i stort samt berättade om den organisation soldaterna ingår i idag. Han följde därefter med runt på de olika stationerna och samlade på sig intryck och konstaterade:
– Det soldaterna en gång lärt sig finns kvar och de gamla takterna kommer snabbt tillbaka.

Återstående dagar fortsatte med träning för laddare och besättningar, genomgång av säkerhetsprovet och så gemensamma fystester i form av ett multitest och ett beeptest. Både soldater och testledare var överraskade av resultatet som visade sig mer positivt än förväntat.
– Utvecklingskurvan har varit brant uppåtgående och mina höga förväntningar har definitivt infriats, säger kompanichefen, major Fredrik Åkerman och tillägger att dessa soldater är en stor tillgång till våra krigsförband.

Reste 250 mil för att vara med

Sammantaget tyckte de flesta att det varit kul att få träffas igen och att få öva tillsammans även om det fanns en förbättringspotential. Det stora frågetecknet för de flesta är vårvinterns krigsförbandsövning. Även om de inte känner att de har möjlighet så vill de dit då de andra i besättningen kommer.

En av soldaterna bor i Grekland och har på egen bekostnad tagit sig till Sverige för att vara med. Han försöker nu reda ut med rekryteringsmyndigheten hur han ska få vara med till vårvintern trots att han flyttat utomlands.

Det visar på den vilja och det stora engagemang som genomsyrade krigsförbandskursen.

Norrbottens pansarbataljon söker soldater

Utbildningarna startar i juni och augusti 2017. Låter det intressant? Registrera dig på "Mitt Försvarsmakten" redan idag!