Svenska granater och finsk eldledning

Det svensk-finska samarbetet tar nya höjder

Senaste besöket var i mitten av november 2015. Nu, drygt elva månader senare kom så kapten Juha Massinen från Jägarbrigaden i Sodankylä åter tillbaka till svensk mark. Med sig hade han två befäl och två eldledningsgrupper som skulle få chansen att öva ledning av indirekt eld tillsammans med en svensk granatkastarpluton på Lombens skjutfält.
- Vi har ett mycket bra samarbete, och på den här lite lägre nivån, när vi kan prata kapten till kapten så flyter det på smidigt. Nästa år kan vi förhoppningsvis även ta med våra egna granatkastarenheter och öva med svenska eldledare, och vice versa, säger Juha Massinen.

finsk-svensk samövning i indirekt eld på Lombens skjutfält. De finska soldaterna uppställda innan övningen
finsk-svensk samövning i indirekt eld på Lombens skjutfält. De finska soldaterna uppställda innan övningen
Den finska styrkan uppställd innan övningen påbörjas Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Finsk eldledningssoldat håller koll på målområdet Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
finsk-svensk samövning i indirekt eld på Lombens skjutfält. Kapten Juha Massinen, Jägarbrigaden med sina soldater
Kapten Juha Massinen med sina soldater ur Jägarbrigaden Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
finsk-svensk samövning i indirekt eld på Lombens skjutfält. Efter eldledningen drar man sig ur och bekämpar fienden med sina handeldvapen
Efter att ha lett in den indirekta elden får soldaterna stridskontakt när de drar sig ur. Foto: Jesper Sunström/Försvarsmakten
finsk-svensk samövning i indirekt eld på Lombens skjutfält. Den finske gruppchefen levererar måldata till den svenska granatkastarplutonen
Den finske gruppchefen levererar in måldata till granatkastarplutonen en dryg kilometer bort Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
"Det största problemet har varit pappersexercisen. Det har blivit många telefonsamtal för att lösa allt. Förhoppningsvis blir det lättare i framtiden. Bortsett från det är det inga större problem att få ihop en mindre övning av det här slaget, vi känner ju varandra väl vid det här laget" säger Henrik Spets. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Svenska övningsledare tillsammans med finska officerare och soldater. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
finsk-svensk samövning i indirekt eld på Lombens skjutfält. Eldledningsgruppchefen Mitja Hinno, "KB-elev" vid jägarbrigaden på besök i Lomben
"Vi har lett in eld förut men aldrig övat skarpskjutning med eldhandvapen i samma moment så det har varit väldigt bra. Sen är det kul att få komma hit till Sverige och göra något annorlunda. Förhoppningsvis blir det fler gånger framöver" säger soldaten Mitja Hinno. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Fredrik Jönsson och Mitja Hinno samtalar Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Pansarbataljonens SUAV-grupp startar på lombens skjutfält för att för första gången leda in eld från en granatkastarpluton.
SUAV-gruppen ur pansarbataljonen var också på plats i Lomben för att för första gången någonsin leda indirekt eld med sin drönare. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
SUAV Korpen från pansarbataljonens SUAV-grupp på lombens skjutfältleder för första gången in eld från en granatkastarpluton.
SUAV Korpen flyger Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
finsk-svensk samövning i indirekt eld på Lombens skjutfält. Träff mitt i målet
Eld i målet Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Läget i omvärlden har inneburit att de båda länderna tillsammans beslutat att stärka det militära samarbetet för att öka vår förmåga att verka tillsammans och därmed höja tröskeln för militära incidenter i regionen. Det fördjupade samarbetet startade med samtal med de finska förbanden Kajanalands brigad i Kajana och Jägarbrigaden i Sodankylä under hösten 2014 och efter det har det rullat på.

Stort blev litet

Under onsdagen och torsdagen övade granatkastarplutonen ur stab- och understödskompaniet från I 19 tillsammans med den finska styrkan. Parallellt med den svensk-finska samövningen fanns även Artilleriregementet på plats med ett Archerkompani med tre Archerpjäser samt två eldledningsgrupper.

Det som från början egentligen var tänkt som en betydligt större övning blev nu, på grund av I 19:s insats på Gotland, en övning i indirekt eld i betydligt mindre skala. Med bara fem veckors varsel lyckades kapten Henrik Spets från Norrbottens pansarbataljon och kapten Juha Massinen planera in en gemensam övning i ledning av indirekt eld.
- Det största problemet har varit pappersexercisen. Det har blivit många telefonsamtal för att lösa allt. Förhoppningsvis blir det lättare i framtiden. Bortsett från det är det inga större problem att få ihop en mindre övning av det här slaget, vi känner ju varandra väl vid det här laget, säger Henrik Spets.

Chefen för Norrbottens pansarbataljon, Anders Landewall, trycker på betydelsen av det svensk-finska samarbetet.
- Det är väldigt viktigt för båda länderna. I 19 och pansarbataljonen har, från högsta ort, fått uppgiften att vidmakthålla samarbetet med Finland och det gör vi. Idag har vi ett hyfsat friktionsfritt samarbete i mindre skala som förhoppningsvis kan utvecklas ännu mycket mer längre fram och leda till mer storskaliga samövningar. Under 2019 kommer I 19 bland annat att delta i storövningen Arctic shield i Finland.

Värnpliktiga och yrkessoldater

För de finska värnpliktiga soldaterna är det första gången de är i Sverige och övar. De ryckte in i juni i år och under dagens övningsmoment har de fått chansen att leda in eld från den svenska granatkastarplutonens pjäser lokaliserade drygt en kilometer bort. Därefter skulle de dra sig tillbaka samtidigt som de bekämpade en fiende med sina eldhandvapen.
- Vi har lett in eld förut men aldrig övat skarpskjutning med eldhandvapen i samma moment så det har varit väldigt bra. Sen är det kul att få komma hit till Sverige och göra något annorlunda. Förhoppningsvis blir det fler gånger framöver, säger soldaten Mitja Hinno.

Den finske löjtnanten Jarkko Vienola var mycket nöjd med sina soldater under övningen men var också imponerad över det han såg på den svenska sidan.
- Jag har haft förmånen att besöka granatkastarplutonen under förmiddagen. Och även om både metoderna och granatkastarna är likadana så är det av naturliga skäl stor skillnad i kunskaperna. De svenska yrkessoldaterna arbetar betydligt snabbare än våra värnpliktiga. Det syns verkligen att de är proffs.

Högtflygande eldledning

På torsdageftermiddagen när de finska soldaterna passade på att besöka Artilleribataljonens Archerkompani på plats  i Lomben så var det dags för SUAV-gruppen (liten obemannad luftfarkost för spaning och eldledning) ur pansarbataljonen att för första gången någonsin leda indirekt eld från luften. Efter att ha cirklat ovan fienden i målområdet en kort stund levererar SUAV-operatörerna måldata till granatkastarplutonen längre bort. Någon minut senare hörs smällarna från granatkastarna och efter ett tiotal sekunder ser man explosionerna i målområdet. Efter ytterligare ett par sekunder når det kraftiga ljudet höjden där SUAV-operatörerna står. Fienden är bekämpad.
- SUAV:n ger oss stora fördelar, både när det gäller inhämtning av underrättelser samt för snabb ledning av den indirekta elden. Sammantaget ger det en avsevärt ökad effekt, säger Anders Landewall

Och även inom SUAV finns framtida samövningsmöjligheter mellan de två nationerna.
- Våra SUAV-grupper är ungefär i samma utbildningsfas som era och igår pratade vi med er grupp här om ett samarbete längre fram även på den sidan. Förhoppningen är att det blir av redan under nästa år, här eller hos oss i Finland, säger Juha Massinen.