Vinterförmågan – viktig för hela Försvarsmakten

Vintermiljön finns i hela Sverige och det är en viktig del för att kunna försvara landet och dess intresse. Men de miljöer där vinterförmågan verkligen sätts på prov är inte många, därför bör förbanden ta tillvara på de månaderna när det råder snö och kyla i landet för att utveckla den enskilde soldatens förmåga, men även för att verka som förband i extrema miljöer.

Rätt utrustning, utbildning, och bra förutsättningar är ett måste för att klara av vinterstriden. Foto: Leah Jorsell/Försvarsmakten
Förbandsrepresentanterna kände sig nöjda med årets vinterseminarium. Foto: Leah Jorsell/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Stefan Hedmark, chef Försvarsmaktens vinterenhet. Foto: Leah Jorsell/Försvarsmakten
Major Henrik Elming överlämnar en gåva till chefen för vinterenheten som tack för ett bra samarbete. Foto: Leah Jorsell/Försvarsmakten

Försvarsmaktens vinterenhet, FMVE, har därför ett årligen återkommande vinterseminarium som i år har hållits på Hemvärnets stridsskola, HvSS. Ett flertal representanter från olika förband har under två dagar utbytt erfarenhet med varandra i syfte att skaffa sig en gemensam lägesbild och se hur man kan öka vinterförmågan på samtliga krigsförband, och även identifiera det som måste göras inför kommande övningar.
– För oss på Försvarsmaktens vinterenhet och utbildningsavdelningen på Högkvarterets produktionsledning är det här ett bra sätt att styra förbanden och informera om vad som är på gång i framtiden. Samtidigt som alla får en möjlighet att redovisa vad de gör inom vinterförmågan på respektive förband, säger Stefan Hedmark, chef för Försvarsmaktens vinterenhet vid Norrbottens regemente, I 19.

Ska kunna verka i hela landet

Vinterenhetens kurser vänder sig främst till övningsledare och instruktörer inom Försvarsmakten men även till Hemvärnet och frivilliga organisationer, och på HvSS finns en vilja att utveckla Hemvärnets vinterförmåga inom hemvärnets krigsförband. HvSS ger dessutom instruktörsstöd till vinterenhetens kurser.
– Det är ett förändrat omvärldsläge i närområdet och det är något som även påverkar Hemvärnet som ska vara först på plats om det blir ett angrepp mot landets gränser. Och med hänsyn till det och att vi har insatskompanier och underrättelsekompanier som kan få i uppgift att stödja operationer från norr till söder är det viktigt att vi kan verka i Sveriges olika klimatzoner och att vi utvecklar vinterförmågan. Ett första steg är att ge chefs- och befälsutbildningar, säger Henrik Elming, lärare på Hemvärnets stridsskola.

Stor vinterövning i Norrbotten 2019

Under dessa två dagar har man bland annat gått igenom vinterstrid ur ett historiskt perspektiv, haft genomgång om krigsförbandsmålsättningar och specifikationer, diskuterat Arméövning 2019, en övning som närmar sig med stormsteg som ska genomföras i Norrbotten under vintertid. Under seminariet har även de nya utgåvor av publikationerna "Kallt väder" och "Vintersoldat" presenterats. Det genomfördes också ett grupparbete med syfte att identifiera innehållet i vinterutbildningen för våra blivande kaptener.

Vinterenhetens kurser 2016 - 2017

2016-12-07—15 Övningsledare Vinter
2017-01-10—12 Riskanalys och insatsplanering
2017-02-06—16 Instruktörskurs Vinterstrid
2017-03-13—17 Instruktörskurs Fjällsäkerhet, fördjupning
2017-03-27—04-06 Instruktörskurs Fjällsäkerhet, fördjupning
2017-03-29—04-06 Övningsledare Vinter

Alla kurser är sökbara i PRIO.