Pinsamt problem får lösning

De senaste åren har det saknats 90-kängor, både marsch- och vintervarianten. Massor av åtgärder har gjorts för att lösa den akuta bristen och så att situationen aldrig mer uppstår.
– Kritiken har i mångt och mycket varit berättigad. Det har varit pinsamt. Men nu är nya leveranser på gång, säger Bo Berg, tidigare stabschef till försvarslogistikchefen och den som lett ett arbete med omedelbara åtgärder.

M90-kängor
M90-kängor
Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Bo Berg.
Bo Berg var med och löste kängkrisen. Foto: Kristina Åstrand Bohman/Försvarsmakten

Förra våren, i samband med inryckningen till grundläggande militär utbildning, GMU, kom signalerna på allvar till Högkvarteret. Modell 90-kängan började ta slut i de vanligaste storlekarna 40 till 43. Då hade varningsklockor ringt till och från vid olika rapporter och det började skrivas i sociala medier. Ordern från försvarslogistikchefen till sin dåvarande stabschef Bo Berg löd: Vidta omedelbara åtgärder och lös problemet!

Han förklarar att förenklat finns det två huvudorsaker till att bristen uppkom: brister i logistikplaneringen och nedprioriteringar i materielbudgeten.

– Vi drog ihop en grupp och körde rena stridsledningen. Tog fram underlag och styrde handgripligen omfördelning av kängor mellan olika förråd i landet, säger Bo Berg och tillägger att han fått enormt stöd av materielområdesansvarige Rolf Carlsvärd och John Erik Jensen, chefsingenjör vid FMV.

Situationen förvärrades när FMV:s planerade upphandling av kängor, som påbörjades i april förra året, överprövades i Förvaltningsrätten. Under tiden till dess domen gick igenom i mars i år - till FMV:s fördel - låstes möjligheter till ny upphandling. Sju tusen kängor kunde fixas fram men utöver det fick Bo Bergs gäng hårdprioritera vilka grupper som skulle få ut marsch- respektive vinterkängor, och vilka som skulle få den mer avancerade 08-kängan istället eller kanske klara sig med gummistövlar.

– Problemet med kängorna är nu snart och förhoppningsvis löst. Runt 40 000 par marschkängor och lika många vinterkängor är på väg in med start i slutet av året. Och för att vi aldrig mer ska hamna i samma situation, pågår en förändring med så kallat minsta bestånd. Lagren i förråden fylls på automatiskt vid en viss nivå.

NORRKÖPING 20140908-13. Trasiga sulor.
Livslängden på 90-kängorna är kravställd till 18 månader vid bruk, men förutsätter att de vårdas och förvaras på ett korrekt sätt. I förråden gallras de bort efter tio år eftersom sulan åldras och riskerar att falla isär. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

En annan åtgärd som ska göras i Prio-systemet, innebär att anmälda storlekar vid mönstringar på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet sömlöst överförs digitalt till Prio-systemet. På så sätt kan det lokala förrådet i god tid förbereda med rätt storlekar till inryckningar.

– Kängorna har blivit en symbolfråga i debatten om balans mellan uppgifter och ekonomiska resurser. Arbetet följs därför noga på ÖB-nivå och har till och med engagerat försvarsministern. Nu finns det avsatt rejält med pengar för personlig utrustning i budgeten. Totalt en miljard för de närmaste fem åren.