Kemiska stridsmedel i fokus

Kemiska stridsmedel är farligt. För att lära sig att upptäcka, skydda sig och sanera kemiska stridsmedel är det viktigt att öva skarpt. Kompetens för att genomföra övning med skarpa preparat finns på Försvarsmaktens CBRN-banor. Personal från Försvarsmaktens alla CBRN-banor har sammanstrålat till Reccex 2016 för att genomföra denna övning med skarpa kemiska stridsmedel.

Deltagare från danska försvarsmakten, svenska MSB och danska DEMA (dansk motsvarighet till MSB) provar och jämför utslag på sina instrument. Foto: Carola Hörnemalm/Försvarsmakten
På väg mot provkammaren för täthetsprov med tårgas. Den övade truppen genomför täthetsprov före skarpövning. Foto: Carola Hörnemalm/Försvarsmakten
Instruktören förevisar senapsgas för finska CBRN-soldater. Foto: Carola Hörnemalm/Försvarsmakten
Soldaterna övar att hantera skarpa ämnen. Foto: Carola Hörnemalm/Försvarsmakten

– För att lära oss hur senapsgas uppträder och hur sarinklorid saneras behöver vi öva med skarpa ämnen, säger major Roger Sundqvist som är övningsledare.

Tillpassningstest

Den finska truppen tar på sig skyddsdräkterna och blir visiterad av instruktörerna. Därefter marscherar de till tårgaskammaren för tillpassningstest. Om det visar sig att skyddsmasken inte håller tätt så blir det ingen mer övning för de personerna, då får de hålla säkerhetsavstånd och titta på.

När tillpassningstestet är avklarat så inleds övningen med en förevisningsdel. Instruktören visar deltagarna hur senapsgas ser ut och hur ämnet reagerar på olika underlag. Han droppar senapsgas på metall och på gräs för att visa hur ämnet reagerar. Därefter droppar han vatten på samma ställe för demonstrera olikheterna i uppträdandet hos ämnet. Under visningen så berättar övningsledaren vad som händer för deltagarna. Förutom senapsgas förevisas även det kemiska stridsmedlet sarin.

Hanterar stridsmedel

Efter att ha observerat förevisningen ska deltagarna genomföra momenten själva. Mängderna med stridsmedel är mycket små. Trots det ska de övade prova sina egna indikeringsinstrument på de skarpa preparaten. De får därefter sanera med diesel, personsaneringsmedel och med klorkalkslam. Som avslutning på övningen ska självklart de själva saneras ut. Rent ska det bli.

Reccex 2016

Reccex 2016, Reconnaissance exercise är en övning till skydd mot massförstörelsevapen.

Tid: 20 -28 september 2016

Plats: Umeå Västerbotten, Försvarsmaktens område med övnings- och skjutfält.

Organiseras av: Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå.

Deltagare: Cirka 200 från Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Sverige.

Frågor om övningen hänvisas till:
Wilhelm Guldbrand, Informationschef vid Totalförsvarets skyddscentrum, tel: +46 70-686 55 59.

Läs mer om övningen

Karta