Materielutställning inledde Reccex 2016

I början av veckan transporterade sig deltagarna i övningen Reccex 2016 till Umeå. Långa sträckor och normala friktioner kunde ändå göra att övningsledaren, överste Jan Demarkesse, under förmiddagen den 21 september kunde förklara övningen inledd. Den första dagen lades på att lära känna varandra och även på att bekanta sig med varandras materiel, utrustning och fordon.

Kaserngården på Skyddscentrum i Umeå var fylld med fem deltagande nationers utställningsmontrar för att informera personalen i de deltagande länderna om sitt eget lands materiel. Foto: Patrik Wigert/Försvarsmakten
Jesse Siukola är kemdykare i det deltagande finska förbandet. Här visar han sin utrustning. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Materiel för röjning av oexploderad ammunition och hemmagjorda bomber. De deltagande EOD-grupperna visade delar av sin utrustning. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Vicekorpralerna Bernlöv och Folly är operatörer i det tunga norska indikeringsfordonet. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Sergeanten Buch diskuterar med sina finländska kollegor hur de kan arbeta från sitt fordon. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Ett enkelt dragskåp kan också lösa svåra uppgifter. Här visar deltagarna från Storbritannien en modell som fungerar i all sin enkelhet. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Thomas Hugosson från svenska MSB visade upp deras indikeringsfordon. Det finns tre sådana fordon i Sverige. Thomas berättade ”Det är en liten del av det vi gör och vi kan bara bli bättre och bättre genom att träna”. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Jerry Georgsson, Henrik Larsson och Rickardh Eriksson från det svenska deltagandet i övningen visade upp utrustning och fordon vid den lätta rekognoseringsgruppen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Soldaterna Morten Missner och Rasmus Gortvig från Danmark visar upp sitt transportfordon. Det är inte ett indikeringsfordon utan gruppen som främst arbetar till fots utanför fordonet är en så kallad lätt rekognoseringsgrupp. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Danske Jens, i mitten, upplevde att allt denna dag hade gått enligt plan. Dock så var resan lång till Umeå, de tog två dygn att köra genom Sverige. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

På Reccex inledande dag ingick en materielförevisning. Varje deltagande land valde själv vad man ville visa upp och hur. Alla deltagare var därefter välkomna att gå runt och titta och prata, allt för att ge bästa möjliga förutsättningar för erfarenhetsutbyte.

– Det är väldigt intressant att se de olika försvarsmakternas intresse för vår utrustning, sade Richard Lund från det danska DEMA, Danish Emergency Management Agency. Vi har en hel del prylar som de är intresserade av och de har de tunga grejorna som vi själva skulle vilja ha.

Klart är att arbetsfältet CBRNE är en "materieltung" verksamhet. CBRNE står för skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska, nucleära och explosiva hot och händelser.
I de olika ländernas montrar känns det som att det finns hur många prylar som helst som går att tappa bort. Samtidigt är det lätt att förstå vikten av att allt måste vara minutiöst vårdat, kontrollerat och inventerat.

Stort intresse

Utställningsdagen och det intresse som deltagarna visade varandras materiel grundade sig med säkerhet på ett brinnande intresse för CBRNE-frågor. Diskussionerna var ivriga när man visade varandra hur fordon och materiel fungerade. Olika lösningar på samma problem exponerades och klart är att det går att göra samma sak på många olika sätt.

Rutinerade och debutanter

Många som var på plats har lång erfarenhet och varit med förr. Staff Sergeant Liimatainen har tillhört finska CBRN-kompaniet i över tio års tid men är på Reccex i Umeå för första gången, nu i en ny roll som ansvarig för det finska instruktörsteamet. För andra är det mesta nytt. För chief maintenance engineer Vaara som är civilanställd i det finska försvaret är det första gången.
– Jag lär mig av allt, allt är nytt, sa Vaara.

På taket till danska kompanistabens container stod Ole Pilgaard och monterade antenner för att varning- och rapporteringskedjan skulle kunna fungera. Vid det norska indikeringsfordonet visade sergeanten Bech sin vagn för intresserade finska kollegor. Det var full fart i montrarna och sakta men säkert bröts isen mellan personalen i de fem deltagande nationerna.

Reccex 2016

Reccex 2016, Reconnaissance exercise är en övning till skydd mot massförstörelsevapen.

Tid: 20 -28 september 2016

Plats: Umeå Västerbotten, Försvarsmaktens område med övnings- och skjutfält.

Organiseras av: Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå.

Deltagare: Cirka 200 från Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Sverige.

Frågor om övningen hänvisas till:
Wilhelm Guldbrand, Informationschef vid Totalförsvarets skyddscentrum, tel: +46 70-686 55 59.

Läs mer om övningen

Karta