Försvarsmakten på största mässan

Vill du veta mer om Försvarsmaktens förband i Norrbotten? Hur söker man till den nya grundutbildningen? Hur engagerar man sig i någon av våra frivillorganisationer? Det är några av de frågor du kan få svar på om du besöker Försvarsmaktens monter på mässan Stora Nolia i Piteå.
– Vi är här för att upplysa besökarna om hur Försvarsmakten fungerar i dag och samtidigt hoppas vi locka några att söka till grundutbildningen och så småningom bli en av oss, berättar Christian Tengelin, rekryteringsofficer vid Artilleriregementet och ansvarig för Försvarsmaktens deltagande på Nolia.

Försvarsmakten intresserar. Redan på mässans första dag var det många som besökte Försvarsmaktens monter 3060. Foto: Mats Carlsson
Christian Tengelin berättade om de fysiska tester som Försvarsmaktens personal får göra. Foto: Mats Carlsson
En av besökarna testar räckhäng. Foto: Mats Carlsson
Marcus Fredriksson från Boden besökte Försvarsmaktens monter. Foto: Mats Carlsson
Klas-Göran Asplund och Ulf Andrén berättar mer om de nya motor- och transportenheterna. Foto: Mats Carlsson
Försvarsmakten intresserar. Redan på mässans första dag var det många som besökte Försvarsmaktens monter 3060. Foto: Mats Carlsson

Stora Nolia är norra Skandinaviens största besöksmässa med cirka 100 000 besökare. Mässan genomförs varje år, vartannat år i Piteå och vartannat år i Umeå. I år hålls mässan den 6-14 augusti i Piteå. Här ger 500 utställare inom en rad olika produktområden unika möjligheter till inspiration och shopping. Stora Nolia är också en folkfest med massor av intressanta programpunkter varje dag.
– Vi från förbanden här uppe norr har varit med på Nolia över 20 år. En mässa som lockar 100 000 besökare är såklart ett ypperligt  tillfälle för oss att berätta om vår verksamheten och locka unga att söka till vår grundutbildning. Vi kan berätta om de alternativ som finns, allt från officer och soldat till förare i Bilkåren, fortsätter Christian Tengelin.

I årets Försvarsmaktsmonter finns representanter från de tre förbanden i Norrbotten, Artilleriregementet och Norrbottens regemente i Boden samt Norrbottens flygflottilj i Luleå. På plats finns också representanter från Hemvärnet och frivilligorganisationerna. Här får besökarna också titta närmare på artilleripjäsen Archer, prova soldaternas kroppskydd eller göra ett fysiskt test.

Officersyrket i sikte

En av de som besökte Försvarsmaktens monter under mässans första dag var Marcus Fredriksson från Boden. Marcus som i år fyller 17 har officersyrket i sikte.
–Jag kan definitivt tänka mig att bli officer, först måste jag söka grundutbildningen. Även om jag inte går vidare mot officersyrket tror jag det bra att göra grundutbildningen. Det är en bra erfarenhet och en bra grund att stå på i vilket fall som helst, säger Marcus.

Motor- och transportenheter

I montern finns också Klas-Göran Asplund och Ulf Andrén från Frivilliga automobilkåren, FAK.
 – Vi är här för att rekrytera förare. MSB, myndigheten för samhälsskydd och beredskap, har gett oss i FAK tillsammans med Bilkåren i uppgift att bygga upp pooler av förare. Poolerna benämns MTE, motor- och transportenheter och totalt ska det bli tio stycken i Sverige, berättar Klas-Göran och Ulf.

Hur blir du en av oss? Soldat, officer, engagerad i Hemvärnet eller frivilligorganisationerna. Möt Försvarsmakten på Stora Nolia i Piteå. Välkommen till monter 3060 så berättar vi mer om vår verksamhet!