När de fick oväntat besök

Oanmälda beredskapskontroller ökar den operativa effekten.
Därför fick i dag Militärregion Mitt just en sådan.
Och fler kommer att ske under årets andra halva.
– Oanmälda beredskapskontroller är ett bra sätt att se vad vi kan här och nu, säger ställföreträdande insatschef Berndt Grundevik, ansvarig för Försvarsmaktens beredskapskontroller.

Vitt kuvert med hemligstämpel
Kuvertet med instruktioner. Foto: Försvarsmakten

Klockan 05.45 i morse – när de flesta fortfarande sov – öppnade vakthavande befäl på Försvarsmaktens insatsstab ett vitt kuvert med texten ”Hemligt, öppnas på order av ställföreträdande insatschef”. I kuvertet fanns instruktioner om vilket förband som skulle kontaktas och beordras vara klara för inspektion två timmar senare.

Och klockan åtta, stod generalmajor Berndt Grundevik och hans kontrollgrupp från insatsstaben på plats hos Militärregion Mitt i Kungsängen. Under de två timmarna rådde en febril aktivitet vid enheten: personal skulle ringas in till staben, den förberedda planeringen åtgärdskontrolleras bland annat.

– Oanmälda beredskapskontroller är ett bidrag i arbetet med att öka den operativa effekten. Och det är viktigt att poängtera att Försvarsmaktens verksamhet ska fungera lika bra även om vi är mitt i semestertider, säger Berndt Grundevik.

Syftet med oanmälda beredskapskontroller är bland annat att kontrollera kravsatta beredskapsförmågor enligt grundoperationsplan, klarlägga hur enheten uppfyller ordersatt beredskap och därtill löser kopplade uppgifter.

– I dag fick vi ett positivt bemötande, precis som alltid. Oanmälda beredskapskontroller ska ses och ses som stöd av förbanden, som på så sätt kan kontrollera sin operativa effekt.

Resultatet av beredskapskontrollen offentliggörs inte utan redovisas i en hemlig rapport, där både konstaterande styrkor och eventuella svagheter tas med.

Och eventuella brister ska omgående åtgärdas.

Lika sekretessfyllt är arbetet med hur de oanmälda beredskapskontrollerna förbereds – och vilket som står på tur.

– Dock kan jag avslöja att det kommer ett flertal liknande oanmälda beredskapskontroller under hösten. Och de kommer ske hos förband inom armén, marinen, flygvapnet och hemvärnet. Så det är läge att vara förberedd, säger Berndt Grundevik.