Olof Granander ny chef för FMLOG

I går genomfördes chefsöverlämning på FMLOG. Överste Torgny Henryson lämnade efter två och ett halvt år över befälet till överste Olof Granander vid en chefsöverlämningsceremoni i Enköping. På plats fanns bland annat även försvarslogistikchefen och personal ur FMLOG. Även Arméns musikkår var en viktig del av ceremonin.

Olof Granander, chefen för FMLOG, med stabschef och personal. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Arméns musikkår ramade in ceremonin med sina framträdanden. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Samtliga enheter ur FMLOG var representerade under ceremonin. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Igår genomfördes en chefsöverläming på FMLOG. Där överste Olof Granander tog över chefskapet för FMLOG från den avgående chefen, överste Torgny Henryson.

Ceremonin genomfördes i Enköping och på plats var bland annat försvarslogistikchefen, hedersgäster som till exempel förra cheferna för FMLOG: brigadgeneral Mats Ström och överste av första graden Ulf Nordlander och samtliga enheter från FMLOG var representerade.  

Under ceremoni hölls flera tal där bland annat den avgående chefen för FMLOG framhävde att; det hade varit ett nöje att få arbeta med en organisation med en så unik kombination av både civila och militära kompetenser. Nya chefen för FMLOG konstaterade att:

– Jag har på en kort tid mött en synnerligen professionell organisation, fylld av medarbetare som besitter en imponerande kunskap om vår förmåga att leverera stöd till Försvarsmaktens förband.

Den tillträdande chefen framhävde även att:

– Vår omvärld har tydligare än på länge visat att den är föränderlig. Därför är arbetet med att utveckla krigsförbandet FMLOG ett viktigt område framöver. Och där ska vi fortsätta att utveckla all vår personal, ta fram kompetensplaner och arbeta med likabehandling och värdegrundsfrågor för att leva upp till Överbefälhavarens tydliga inriktning, sa Granander.

Även försvarslogistikchefen var under sitt anförande tydlig:

– Överste Granander, du har just tagit emot befälet över ett av Försvarmaktens mest komplexa förband. FMLOG finns från norr till söder. Från öster till väster, men också överallt i övrigt på jorden och haven där Försvarsmakten bedriver verksamhet. De förväntningar som jag har på dig är att du, genom ditt ledarskap, för FMLOG framåt som en del i Försvarsmaktens utveckling mot ”Ett starkare försvar som möter varje hot och klarar varje utmaning.” Led din personal och ta hjälp av dem i ditt arbete, oaktat vilken kategori de består av. Alla behövs, sa konteramiral Thomas Engevall.

Olof Granander har bland annat varit förbandschef på Norrbottens regemente, I 19 och kommer närmast från Högkvarteret där han har varit med och tagit fram ramverket för det nya grund- och repetitionsutbildningssystemet.