Kunskap ger makt

Under de senaste två dagarna har drygt 130 personer från hela Försvarsmakten samlats för att diskutera hur förnödenhetsförsörjningen inom Försvarsmakten ska bli mer effektiv.
– Jag är mycket nöjd med de här dagarna. Det är bra att så många personer kunde delta, det ger förutsättningar för erfarenhetsutbyte och genomslag inom Försvarsmakten, säger överstelöjtnant Fredrik Gustafsson, chef för Försvarsmaktens logistik- och motorskola.

Nya fältkoket invigdes dagen till ära. Foto: Jonas Pettersson/ Försvarsmakten
Trängregementets kockar ur logistikkompaniet serverade lunch till deltagarna. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Även norrmän fanns med på deltagarlistan. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Markus Gannerud, chef för första logistikbataljonen höll föredrag. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

Under två dagar har funktionsdagar i förnödenhetsförsörjning genomförts på Försvarsmaktens logistik- och motorskola vid Trängregementet. Trängregementet är funktionsansvariga inom försörjning och dagarna är ett återkommande event. Årets tema var utbildning, träning, utveckling och hur förbanden uppträder vid insats.

Logistiska utmaningar

Intressanta föreläsningar varvades med intressanta diskussioner. Skolchefen, Fredrik Gustafsson inledde dagarna, som sedan fortsatte med föredrag från bland annat chefen för Nationell stödenhet väst, överstelöjtnant Anders Eriksson. Han föreläste om betydelsen av deras organisation och kapten Andreas Simon som delade med sig av sina erfarenheter om tiden i Mali och hur de löste olika logistiska utmaningar som de utsattes för.
Med utgångspunkt från det förändrade omvärldsläget och hotbilden diskuterades det hur förbanden ska anpassa sig avseende uppträdande och metoder. Skolchefen beskrev två målbilder för logistikförbands uppträdande utifrån rysk doktrin. En för ett skymningsläge som vi befinner oss i idag och en för uppträdandet under nationell operation mot en kvalificerad fiende. Olika lägen som kräver olika sätt att agera.
– Mycket av de här dagarna handlar om att bygga tilltro till våra system och identifiera och lösa problemområden, säger överstelöjtnant Fredrik Gustafsson.

Engagemang och drivkraft

För att nå målbilden pratade man om att ta fram ett nytt uppträdande under den stora försvarsmaktsövningen som genomförs nästa år och hur förbanden på bästa sätt skulle kunna öva och träna förnödenhetsförsörjning till de stridande förbanden under den största övningen som genomförs på 20 år. Överstelöjtnant Anders von Sydow från Högkvarteret som jobbar med utvecklingsfrågor när det gäller logistiken i Försvarsmakten, menar att det märks att det finns en stor efterfrågan att prata om de här frågorna.
– Jag upplever ett starkare engagemang och drivkraft inom logistiken med ett nationellt fokus än tidigare, man ser tydligare nu vilka uppgifter man ska lösa, säger han.

För mer foton och filmer från dagarna kan ni besöka vår facebooksida. www.facebook.com/trangregementet