Hjältar hyllades på veterandagen

På söndagen firades veterandagen vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Veteraner, anhöriga och allmänhet hade samlats för att ta del av utställning, uppvisningar och en högtidlig ceremoni med medaljering, kransnedläggning och musik. På plats fanns bland andra kung Carl XVI Gustaf, ÖB Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist. För första gången deltog dessutom Sveriges statsminister, Stefan Löfven, och talmannen Urban Ahlin.

Olle Wärnick
Olle Wärnick
Försvarsmaktens medalj för sårad i strid, i silver, tilldelas Olle Wärnick, Gunnarn, för sina skador under strid i Gaza, 1967. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Per Sjöberg
Försvarsmaktens medalj för sårad i strid, i silver tilldelas Per Sjöberg, Kulltorp, för sina skador under strid i Kosovo, 2004. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Andreas Stenberg
Försvarsmaktens medalj för sårad i strid, i silver tilldelas Andreas Stenberg, Kristianstad, för sina skador under strid i Afghanistan, 2011. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
 Lenn Moberg
Försvarsmaktens medalj för sårad i strid, i silver tilldelas Lenn Moberg, Torslanda, för sina skador under strid i Makedonien, 1993. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Vid nio på morgonen öppnade en utställning där Försvarsmakten tillsammans med andra deltagande myndigheter och organisationer visade upp sin verksamhet. Under dagen fick besökarna bland annat se Stridsbåt 90, fallskärmshoppning från helikopter och överflygning av TP 84 Hercules.

När det på eftermiddagen var dags för veterandagsceremoni inledde talmannen Urban Ahlin genom att framföra djup respekt och tacksamhet till de kvinnor och män som tjänstgör utomlands i fredens och demokratins tjänst. Han påminde om att det är riksdagen som fattar beslut om att skicka svensk personal på väpnade insatser utomlands, och att veteranerna förtjänar erkänsla för sina insatser från både riksdagen och samhället.

Statsminister Stefan Löfven tog sedan vid och betonade att även de anhöriga- de som gjort slitet därhemma – förtjänar respekt och tacksamhet från Sverige som nation. Han fortsatte med att nämna de otroliga förmågor som många veteraner skaffat sig genom sina upplevelser, men talade också om dem som fick betala det högsta priset, de som aldrig kom hem igen:

- Vi minns er, vi saknar er, ni finns kvar, sa statsministern.

Överbefälhavare Micael Bydén hade tidigare på dagen deltagit i en annan ceremoni vid minnesstenen ”Norges tack”. Stenen är ett tack för att Sverige och den svenska befolkningen hjälpte Norge under andra världskriget då de var ockuperade. Stenen ligger vid Folke Bernadottes väg, som går längs med Djurgårdsbrunnsviken. Vid veterandagsceremonin talade han om sina egna erfarenheter från utlandsinsats. Han mindes hur det var att tjänstgöra långt bort från sin familj och hur saknaden kunde vara extra stor vid exempelvis födelsedagar eller som denna dag – mors dag. Och även ÖB ville förstås hedra dagens huvudpersoner – veteranerna:

- I dag minns och hedrar vi dem som tvingats betala det yttersta priset för sina insatser för demokratin. De som inte längre finns med oss. Vi hedrar dem som fysiskt eller psykiskt skadats och vi hedrar alla dem som kommit hem oskadda, sa ÖB Micael Bydén.

Kungen la under veterandagsceremonin en krans vid veteranmonumentet Restare som han själv invigde på veterandagen 2013. Han tilldelade sedan fyra veteraner Försvarsmaktens medalj för sårad i strid i silver. En av medaljörerna var Olle Wärnick, som fick medalj för de skador han fick under strid i Gaza 1967.

- Det här är fantastiskt, otroligt hedrande! För bara några år sedan hade jag inte en tanke på att jag skulle kunna få sådan erkänsla, men det har hänt mycket inom veteranstödet sedan dess. Veterandagen är viktig för de som har varit ute och för de som ska ut, sa han.

Veterandagen firas inte bara för Försvarsmaktens veteraner. Även Polisen, Kriminalvården och Folke Bernadotteakademin har veteraner, för att nämna några. Folke Bernadotteakademins generaldirektör Sven-Eric Söder deltog även han i ceremonin, och talade om vikten av civil-militär samverkan vid internationella fredsinsatser.

För den musikaliska inramningen vid ceremonin stod Livgardets Dragonmusikkår.
Dagen avslutades med en välbesökt veterankonsert med bland andra Arméns musikkår i Berwaldhallen.