En särskilt särskild övning

Hemvärnet i Sverige organiserar fyra plutoner som är specialiserade på CBRN. Denna vecka genomför dessa plutoner en så kallad särskild övning i Umeå. Det innebär en rejäl gnuggning i personalens specialkunskaper, att skydda mot strålning, smitta och gift.

Fordonsskylten på en av plutonernas bussar talar sitt tydliga språk om vilken kompetens som detta förband har. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Varje deltagare bär en personlig bricka för att kunna se om man har blivit utsatt för strålning under övningen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

De fyra plutonerna kommer från landets samtliga militärregioner. I lokalerna hördes dialekter från söder till norr. Förväntningarna under inledningsgenomgången tidigt på torsdagskvällen kändes i luften. En vässad och väl förberedd instruktörsgrupp mötte en trupp med höga förväntningar på de kommande dagarna.

Sverige har ingen som helst offensiv kapacitet inom detta område. Allt arbete går ut på att försvara sig mot konsekvenserna av massförstörelsevapen, något som avspeglar sig i målen för övningen. Där fanns bland annat övning i metodik för hur rekognosering, kartläggning, övervakning och sanering genomförs. Materielkunskap var ett annat målområde för övningen som startade direkt efter den inledande genomgången. Detta med instrumentkunskap.

"Hands on" och direkt på var det som gällde. Redan efter en liten stund satt en av grupperna och tränade på en alfa-, beta- och gammadetektor. Det märktes tydligt att det inte var första gången personalen jobbade med detta instrument samtidigt som handgreppen repeterades. "Upprepning är kunskapens moder" finns det ett gammalt ordspråk som säger och det var verkligen sant denna kväll. Att kunna sin utrustning är verkligen nödvändigt. Redan på fredagens morgon väntade övningar av skarp natur på deltagarna.