Högtryck i teknikspåret

Vid mekanikerskolan i Bodens garnison är det just nu full fart, för närvarande pågår tre tekniska kurser parallellt.
– Vi är i stort behov av teknisk personal i organisationen så det känns bra när vi är igång med flera kurser. Just nu kör vi tekniska utbildningar på stridsfordon 90, Archer och bandvagn, berättar kapten Thomas Svensson, chef för mekanikerskolan i Boden.

”Det är jättebra att vi kommit igång med den tekniska utbildningen på Archersystemet , säger Adam Ökvist, systemtekniker på artilleribataljonens pjäskompani. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Christer Haglund, kurschef för stridsfordon 90-utbildningen under genomgång med eleverna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Utbildningen är jättebra med en väl anpassad blandning av teori och praktik”, säger Isak Lundström som här kontrollerar slitaget på ett av banden från ett stridsfordon 90. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Thomas Svensson, chef för mekanikerskolan i Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
De tekniska kurserna har en väl anpassad blandning av teori och praktik. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sergio Ramirez Basaure och Simon Jonsson. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Mekanikerskolan som organisatoriskt tillhör I 19 är en garnisonsresurs.
– Vi är garnisonens teknikcentrum med mycket välanpassade lokaler för teknisk utbildning. De kurser vi kör ägs och kvalitetsäkras av Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS i Halmstad och när eleverna finns här är det så klart både praktiskt och ekonomiskt att utbilda lokalt. Förutom de tre kurserna som nu pågår startar inom kort även en vapenteknisk kurs, fortsätter Tomas Svensson.

Premiär

En av de tre utbildningarna som nu pågår är teknisk grundkurs för Archer, utbildningen är 13 veckor och startade i början av april.
– Ja, det är premiär, det är första tekniska kursen vi genomför för Archer, säger löjtnant Joel Rathod, som till vardags jobbar med systemstöd för Archer på artilleribataljonen och nu är ansvarig för Archerkursen.
– Den här utbildningen är först och främst för officerare men vi har också två soldater som elever. Det är två rutinerade soldater som har jobbat som mekaniker på bataljonen flera år, fortsätter Joel Rathod.

En av de två soldaterna är Adam Ökvist som jobbat som mekaniker på artilleribataljonen sedan 2012.
– Jag gjorde min grundutbildning här på mekanikerskolan och nu är jag systemtekniker på pjäskompaniets driftstödsgrupp, berättar Adam.
– Det är jättebra att vi kommit igång med den tekniska utbildningen på pjäsen, vi behöver fler instruktörer i Archer-systemet, säger Adam.

Stridsfordon 90 steg för steg

Isak Lundström är förste sergeant och chef för driftstödsgruppen på ett av I 19:s pansarskyttekompanier och går nu den sex veckor långa tekniska kursen för stridsfordon 90 chassi.
– En jättebra utbildning med en väl anpassad blandning av teori och praktik. Den är upplagd med en röd tråd genom hela fordonet, vi börjar nerifrån och tar steg för steg upp genom vagnen. Det här är första veckan och vi har börjat med bandaggregatet, sen fortsätter det med motor och transmission, hydraulik och sedan elsystemet, berättar Isak Lundström.

Från Chile till markverkstaden på Berga

Den tredje utbildningen som pågår är teknisk kurs för bandvagn 206 och 208. En av eleverna är Sergio Ramirez Basaure, som till vardags arbetar vid markverkstaden på Berga.
– Jag är i grunden marintekniker och kommer från Chile. Jag kom till Sverige 1987 och jobbade många år som motortekniker på civila fordonsföretag. Jag började på markverkstaden ifjol och jobbar nu på tunga sidan med lastbilar och hjullastare. Jag har redan jobbat lite med bandvagnar men ej haft de formella utbildningarna för att kunna göra allt, så det är jättebra att jag fick möjlighet att gå den här kursen i Boden, berättar Sergio.

Är du teknikintresserad kanske det här är något för dig?
Försvarsmaktens tekniska skola rekryterar nu soldater till tekniska kompanier på tre orter i landet, varav en ort är Boden. Vägen in går via grundutbildningen och i Boden startar den i juni. Den som har siktet inställt på teknisk tjänst kan sedan fortsätta med en elva veckor lång befattningsutbildning inom området mark och mekanik.

Gör din antagningsprövning redan i idag!

Grundutbildning - starter och inriktningar

Till ansökan (Rekryteringsmyndigheten)

Pansarbataljonen söker soldater

Utbildningsstart 27 juni och 22 augusti.

Läs mer