Svenskt luftrum kränkt av amerikanskt statsluftfartyg

Ett amerikanskt statsluftfartyg av typen Global Hawk (strategisk UAV) flög på förmiddagen den 23 februari in på svenskt territorium söder om Karlskrona utan erforderligt tillstånd vilket utgör en kränkning. Kränkningen varade under ett par minuter. Missförstånd har bidragit till att händelsen uppstått.

Försvarsmakten har under eftermiddagen den 24 februari lämnat över en rapport om händelsen till regeringskansliet.