Sista övningen med kompaniet

72:a kompaniet, som tillhör Livgardets 7:e bataljon, gjorde nyligen sin sista övning som förband. Under övningsveckan stegrades skjutningen från övning på gruppnivå för att avslutas med ett större kompanimoment under helgen.

72:A KOMPANIET PÅ LIVGARDETS 7:E BATALJON. Två soldater eldberedda i eldställning inför eldöverfall.  kungsängens skjutfält
72:A KOMPANIET PÅ LIVGARDETS 7:E BATALJON. Två soldater eldberedda i eldställning inför eldöverfall.  kungsängens skjutfält
Två soldater eldberedda i eldställning inför eldöverfall. Foto: Försvarsmakten
72:A KOMPANIET PÅ LIVGARDETS 7:E BATALJON Eldledningsgruppen leder in granatkastarelden mot ett fientligt stridsfordon. kungsängens skjutfält
Eldledningsgruppen leder in granatkastarelden mot ett fientligt stridsfordon. Foto: Försvarsmakten

Vid årsskiftet upphör 72:a kompaniet då Livgardet går in i ny organisation. Major Andreas Lunde har varit chef för skyttekompaniet under det sista året och ingick i övningsledningen under övningen. Han har följt upp kompaniet mot de utbildningsmålsättningar som man haft under året.

- Syftet med övningen har dels varit att kontrollera hur väl våra soldater, gruppchefer och officerare kan hantera och lösa en fördröjningsuppgift. Det har också varit en utbildningskontroll där vi kan mäta och värdera hur duktiga vi är på att lösa en svår stridsuppgift på det mest realistiska sättet, med skarp ammunition, säger Andreas Lunde.

Skjutningen, som genomfördes på Kungsängens skjutfält, var ett delmoment i den utbildningskontroll som årligen genomförts på kompaniet. I år skedde kontrollen ovanligt sent, dels på grund av att stora övningar av den här typen kräver att hela skjutfältet kan utnyttjas och det fanns endast en lucka som uppfyllde det kravet. Dessutom har 72:a kompaniet varit det förband som i år ansvarat för den operativa reserven. Det har gjort att kompaniet haft ett hektiskt år genom att vara det förband som omedelbart ska vara gripbara och kunna lösa uppkomna uppgifter såväl nationellt som internationellt.

Avancerade skarpskjutningar och stora utmaningar

Andreas Lunde berättar att kompaniet genom övningen också har fått möjligheten att utveckla specialistofficerarna i att hålla avancerade stridsskjutningar där man skjutit alla systemen skarpt, varav stridsladdade pansarskott är ett exempel.

- Jag kan bara konstatera att alla på kompaniet bidragit till att nå kompaniets målsättningar på ett alldeles utmärkt sätt. Som chef kan man inte vara annat än mycket stolt över deras prestationer, säger Andreas Lunde.

Kompaniets uppgift i övningen var att fördröja en motståndare längs två vägar för att hindra den från att använda broarna vid området Stäket. Med hjälp av minor, granatkastareld och pansarvärnsvapen genomförde kompaniets plutoner upprepade eldöverfall längs en sträcka på fyra kilometer. För att gå segrande ur striden behövde soldater och befäl analysera terrängen och planera sin strid för att överraska motståndaren.

- Den stora utmaningen med fördröjningsstrid är att effektivt samordna plutonens förberedelser och striden i tid och rum.  Att bibehålla stridsvärdet är också en utmaning då fördröjningsstrid tenderar att pågå under en längre tid och över stora ytor, säger löjtnant Mathias Jernelöf.

Svårare övning

Övningsledare var fanjunkare Anders Fogelström. Skarpskjutningen var den mest omfattande kompaniet genomfört så det var mycket som skulle samordnas för att övningen skulle bli realistisk och säker.

- Övningens svårighetsgrad har ökat sedan förra kompanistridsskjutningen 2014 då kompaniet under förberedelserna fått hjälp av pionjärpluton med exempelvis mineringar, säger fanjunkare Fogelström.

Förutom 72:a kompaniet var bataljonchefen med sin ledning med, och även soldater från Hemvärnet som tog hand om de som spelade sårade i övningen. Extramomenten gjorde att det var mer rörelser i närheten av varje pluton som sköt, och mer för cheferna att samordna. Det bidrog till övningens komplexitet, att öva alla ingående system från de stridande enheterna till logistikenheter.

- Sammantaget skapade det en avancerad övning som verkligen ställde krav på mig som skjutledare och på förbandet, säger Anders Fogelström.

Kunskaper tas med in i framtiden

Utöver målsättningarna för förbandet så fokuserade man också på att skjuta så många system som möjligt med stridsladdad ammunition. Höjdpunkten för detta nåddes under fredagen då man sköt tre stycken robot RB55C vilket var examinationen för de soldater som utbildats inom området under året.  Tanken är att robotsystemet ska ingå i den nya 12:e motoriserade skyttebataljonen. Så heter nämligen förbandet som bildas i den nya organisationen och där många av de som arbetar på 7:e bataljonen ska tjänstgöra.

I slutet av veckan då krutröken hade skingrats och mörkret hade lägrat sig över skjutfältet så konstaterades det att 72:a skyttekompaniet avslutade sin skarpskjutning med skicklighet och precision. Med blandade känslor av glädje och sorg blickar soldaterna och befälen framåt mot det nya året och den nya organisationen.