ÖB: Så når vi vår nya vision

Under två dagar i slutet av november samlade ÖB Micael Bydén runt 340 av sina närmaste chefer till ett seminarium i Stockholm. Där presenterade överbefälhavaren sin syn på Försvarsmaktens uppdrag, den nya visionen och vägen dit.

Överbefälhavaren förklarar att Försvarsmakten måste kunna hantera den utmanande, komplexa omvärlden med stora säkerhetspolitiska förändringar som vi befinner oss i.
– Det är på riktigt. Vi ska tåla omvärldens förändringar och möta de krav den ställer.

Försvarsmaktens nya vision sätter ord på hur detta ska uppnås: Ett starkare försvar - möter varje hot och klarar varje utmaning. Visionen har arbetats fram för att ge en gemensam bild av hur Försvarsmakten ska vara om tio år och uppfattas av andra.

– Ett starkare försvar betyder i linje med uppdraget och den politiska inriktningen. Vi ska göra mer med det Försvarsmakten har och ännu mer med det som tillkommer i form av ekonomiska medel. Möter varje hot och klarar varje utmaning visar vår inställning och attityd. Vi viker inte. Sveriges militära förmåga ska skapa en tröskel med stark avhållande effekt mot alla typer av hot och angrepp, säger ÖB Micael Bydén.

Förutsättningarna för att lyckas finns, menar han och påpekar att Försvarsmakten på många sätt aldrig varit bättre.
– Vår personal har aldrig tidigare varit mer välutbildad och övad än nu. Exempelvis har mer än hälften av våra yrkesofficerare i armén erfarenhet av skarp verksamhet från operationer utomlands och incidentberedskap här hemma, säger ÖB Micael Bydén.

ÖB:s anförande börjar 1.49 in i filmen.