Ledningsträningsövningen utvecklar brigadförmågan

Ett steg ytterligare har tagits i utvecklingen av brigadförmågan, det vill säga förmågan att kunna leda och samordna förmågorna hos många krigsförband. Under cirka en och en halv vecka har det genomförts ledningsträningsövning med fokus på brigad i Enköping.

Chefen andra brigaden, Stefan Sandborg och chef tredje brigaden, Lars Karlsson, under samverkan med armetaktisk chef, Stefan Andersson. Foto: Försvarsmakten

På en ledningsträningsövning är inte alla krigsförband med ute på övningen utan man använder avancerade datorer där situationerna simuleras. Övningen är viktig för att träna metoder och rutiner inom brigadstaben och på det sättet bidra till utvecklingen av brigadförmågan.

Det var brigadstaben från Boden som övades och Skaraborgs regementes personal, ur både brigadstaben och från bataljonen, var med som spelgrupper, det vill säga de som styrde hur scenariot i datorn utspelade sig.

– Möjligheten att kunna diskutera taktik och få möjligheten att pröva planerna mot en motståndare, som agerar på det du gör, är mycket utvecklande, anser Stefan Sandborg, chef för andra brigaden i Skövde.

Under övningen deltog även armétaktisk chef och samverkan genomfördes vid ett par tillfällen mellan honom och de båda brigadcheferna.
– Att få möjligheten att diskutera taktik och lösningar mellan oss chefer är mycket givande och övningsmoment som dessa bidrar verkligen till en ökad förmåga, säger Stefan.

Den personal ur brigadstaben från Skövde som fick möjlighet att bli övade tillsammans med brigadstaben från Boden är nöjda med övningen.
– Möjligheten att öva tillsammans med tredje brigadstaben från Boden är utvecklande för vår personal och vi kan både bidra med egna erfarenheter in i den andra staben samtidigt som vi får med oss nya erfarenheter som utvecklar oss vidare, säger Stefan Eriksson, stabschef för andra brigadstaben.

Nästa år då denna typ av övning genomförs kommer båda brigadstaberna att övas.
– Det är helt rätt steg att ta, samövningen inom och mellan brigadstaberna och med armetaktisk stab är avgörande för att bygga armens förmåga vidare, avslutar Stefan Sandborg.