System av system för Gotlands försvar

Stridsvagn, luftvärn och försörjning är några av de förmågor som finns i Försvarsmakten som tillsammans har övat försvar av Gotland.
– Vi har under realistiska förhållanden genomfört strid dygnet runt, och stärkt den rena militära förmågan, säger Mattias Brehag från Skaraborgs regemente som har varit sammanhållande för övningen på Gotland som snart avslutas.

Kompanichef för stridsvagnskompaniet, Pär Gånfält, håller koll på inskjutningen av vagnarna. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Daniel Roos, mekaniker på stridsvagnskompaniet. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

För att öva förmågan att skydda Sveriges territoriella integritet och stärka försvaret av Gotland har Försvarsmakten under 2-12 november genomfört en övning på ön. Syftet har varit att testa förbandens beredskap och förmåga att med kort varsel flytta personal, ta materiel i bruk och snabbt lösa en insats.
– Jag har följt övningen och besökt personalen. Det har varit mycket bra verksamhet och det var en professionell och stabil insats. Våra soldater och officerare har mycket hög kompetens och förmåga. Det ger oss en stor flexibilitet och tillgänglighet så vi tillsammans inom Försvarsmakten kan lösa våra uppgifter. Vår förmåga behövs, säger regementschef Fredrik Ståhlberg.

Många olika funktioner och förband har deltagit. Exempelvis Hemvärnet som skött bevakning, Trängregementet med logistisk och Lv 6 med luftvärnsförmåga. Skaraborgs regemente har varit sammanhållande för planeringen av övningen men även deltagit med ett stridsvagnkompani. Stridsvagnssystemet är ett slagkraftigt och skyddande system som har förmåga att fälla ett avgörande och under den här övningen har man snabbt fått personal på plats som tagit vagnarna i bruk och kunnat öva tillsammans med övriga förband.
– Under den här övningen har vi fått möjlighet att pröva olika typer av förmågor, som stridsvagn, luftvärn och försörjning. Vi har haft moment där vi prövar systemen tillsammans och det sker samverkan med högre chef, säger Mattias Brehag från Skaraborgs regemente som har varit sammanhållande för övningen.

Stridsvagnskompaniet på Skaraborgs regemente har under de här dagarna bland annat genomfört skarpskjutningar, förflyttningar och anfall mot en tänkt motståndare. På kompaniet finns stab- och trossplutonen som följer med dem när de löser sina uppgifter. Det innebär att det finns resurser med om det skulle hända något. Ett exempel under övningen var när en motor inte fungerade. Då kunde mekaniker på plutonen lyfta ut motorn, laga den och få igång stridsvagnen.
– För mig som mekaniker fungerar arbetet som vanligt. Det är bara en annan plats att lösa uppgiften på. Kanske att vagnarna är lite renare, säger Daniel Roos och syftar på att stridsvagnarna de nu använder, normalt står inställda i förråden på Gotland. vilket de snart gör igen, klara för användning.