Finska soldater övar i Boden

- det nordiska samarbetet fördjupas

I veckan befinner sig drygt 80 soldater och officerare från Jägarbrigaden i Sodankylä, i Boden för att öva tillsammans med enheter från pansarbataljonen vid Norrbottens regemente. Övningen är en del av det fördjupade försvarssamarbetet mellan de nordiska länderna.
— Internationellt har vi ju samarbetat med finska styrkor under lång tid, bland annat i Afghanistan. Men när det gäller det fördjupade nationella försvarssamarbetet länderna emellan har vi just lämnat startgroparna, säger överstelöjtnant Anders Landewall, chef för 191:a mekaniserade bataljonen.

"En jättebra övning där vi får chans att öva mot väldigt moderna stridsfordon i en terräng där man lätt kan gömma sig för att sedan slå från sidan eller bakifrån" säger den finske sergeanten Ville Tolvonen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Essie Månsson, skytt på ett av stridsfordonen Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Stridsfordonen tvingas att hela tiden hålla uppsikt över terrängen Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
"Trots att det är väldigt svårt att dölja soldaternas värmesignaturer från stridsfordonens avancerade termiska system har de svenska styrkorna haft svårt att upptäcka de finska robotgrupperna. Det är ett mycket gott betyg" säger överstelöjtnant Anders Landewall, chef för 191:a mekaniserade bataljonen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Två av de finska soldaterna får en kort paus längs vägen Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
De svenska stridsfordonen rycker fram Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Den finske kapten Juha Tassinen var mycket nöjd med övningen så långt. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Svenska pansarskyttesoldater i terrängen Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

De senaste åren har den säkerhetspolitiska situationen i området runt de nordiska länderna försämrats på ett påtagligt sätt . På grund av detta har Försvarsmakten fått tydliga riktlinjer från politisk nivå att prioritera det nordiska samarbetet som sker inom ramen för Nordic Defense Cooperation, Nordefco, med syfte att stärka ländernas nationella försvar och hitta gemensamma lösningar och synergieffekter inför framtiden.

I dagsläget är det ett fördjupat samarbete med Finland som har högsta prioritet inom Försvarsmakten och det är också därför soldater och officerare ur Jägarbrigaden nu befinner sig på Bodens södra skjutfält för att övar med och mot ett pansarskyttekompani ur Norrbottens regemente.

Samarbete sedan hösten 2014

Det fördjupade samarbetet startade med samtal med de finska förbanden Kajanalands brigad i Kajana och Jägarbrigaden i Sodankylä under hösten 2014. I början av 2015 träffade regementets chefer sina kollegor i Finland för att dra upp riktlinjer  för det fortsatta samarbetet. I maj 2015 var enheter från pansarbataljonen i Sodankylä för att öva tillsammans med finska Jägarbrigaden och i december åker en ny enhet över gränsen för att delta i ännu en gemensam övning.
−Vi har kommit igång i mindre skala men mest troligt kommer vi att se större gemensamma övningar framöver, berättar Anders Landewall

Nöjda soldater och officerare

De finska soldaterna anlände till Boden under måndagen. Tisdag och onsdag har det svenska pansarskyttekompaniet anfallit och de finska robotplutonerna fördröjt anfallet. Under torsdagen står dock båda nationerna på samma sida då de finska enheterna ska understödja det svenska kompaniets anfall.

− Hittills har det varit en väldigt bra övning, på flera sätt. Bland annat är det en ny, tätare terräng än vi är vana vid. Här kan vi inte alltid få fritt skottfält för våra robotar vilket kräver att vi arbetar på ett mer kreativt sätt och använder våra andra vapensystem, som pansarskott och minor i större utsträckning. Sen har vi inga stridsfordon uppe i norra Finland så det är väldigt bra för oss att få komma hit och öva, säger den finske kaptenen Juha Tassinen.

Även soldaterna på båda sidor var nöjda.

− En ny utmaning och en väldigt bra övning för båda sidor. Vi får chans att öva mot de finska robotgrupperna och de får chans att öva mot våra stridsfordon, säger Essie Månsson, skytt på stridsfordon 90.

− En jättebra övning där vi får chans att öva mot väldigt moderna stridsfordon i en terräng där man lätt kan gömma sig för att sedan slå från sidan eller bakifrån. Det här är första gången vi möter så många stridsfordon samtidigt vilket gör det hela väldigt realistiskt, säger sergeanten Ville Tolvonen, som tjänstgjort i finska armén i drygt ett år.

På frågan om vilken han upplever som den största utmaningen svarar han:
− Att hålla sig gömd från stridsfordonens moderna system för målupptäckt.

Och trots stridsfordonens IRV-system (Infra Red Vision) som används för att finna mål vid mörker eller nedsatt sikt gjorde de finska soldaterna mycket bra ifrån sig.
− Trots att det är väldigt svårt att dölja soldaternas värmesignaturer från stridsfordonens avancerade termiska system har de svenska styrkorna haft svårt att upptäcka de finska robotgrupperna. Det är ett mycket gott betyg, säger Anders Landewall.