Bra start hos Migrationsverket i Militärregion Mitt

Sedan en dryg vecka tillbaka stödjer ett tiotal personer från Militärregion Mitt Migrationsverket i deras stabsarbete.
- Flyktingströmmen är en nationell angelägenhet och Försvarsmaktens förmågor avseende krishantering är väl lämpade för det stödet, säger överstelöjtnant Jonas Fröberg, chef för staben på Militärregion Mitt.

Arne Wuolo från Försvarsmakten, Torbjörn Modén från Migrationsverket och Pär Hultman från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samarbetar i Migrationsverkets lokaler. - Jag måste säga att det är inspirerade att jobba med försvaret och MSB. Professionellt och en öppen dialog som hjälper oss att höja blicken i en extremt ansträngd situation, säger Torbjörn Modén. Foto: Migrationsverket

I slutet av september fick Försvarsmakten och en rad andra myndigheter en förfrågan från Migrationsverket om stöd med personal för att klara den rådande situationen med det stora antal asylsökanden som dagligen anländer till Sverige. Staberna på de fyra militärregionerna fick uppdraget att samverka med Migrationsverket om hur stödet skulle utformas. På Militärregion Mitt har man därför samverkat med Migrationsverket region Mitt respektive region Stockholm. Här kom myndigheterna överens om att fyra av förbanden i regionen (Amfibieregementet, Ledningsregementet, Livgardet och Luftstridsskolan) inledningsvis skulle ställa stabspersonal till förfogande.

Stödjer med MSB

Sedan den 5 november arbetar ett tiotal personer från de fyra förbanden på Migrationsverkets kontor i Solna respektive Uppsala.

−Det vi kan se är att trycket på Migrationsverket är väldigt hårt, men på olika sätt i olika regioner, säger Jonas Fröberg.

Major Arne Wuolo har fått till uppgift att vara sammanhållande för den militära personalen som arbetar på Migrationsverkets kontor i Solna.

−Jag tycker att det går bra, vår samverkan fungerar alldeles utmärkt och vi har redan kommit en bra bit på väg, säger Arne Wuolo, som till vardags arbetar på Försvarsmaktens militärpolisenhet.

Migrationsverkets regionchef i Stockholm, Anette Bäcklind, är positiv till det stöd Försvarsmakten kunnat ge såhär långt.

−Jag tycker att Försvarsmakten bidrar med en struktur och nya infallsvinklar när vi andra står mitt i den ansträngning som vi hamnat i, säger Anette Bäcklind.

På kontoret i Solna är det inte bara Försvarsmakten som stödjer Migrationsverkets personal. Redan tre veckor tidigare kom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) dit.

−Det var lätt för oss att jacka in bredvid MSB; vi har samma idé om vilka förändringar som Migrationsverket kan göra i sin organisation för att effektivisera arbetet, säger Arne Wuolo. Det handlar om att få ett jämnt flöde i registrering och transporter bland annat.

Till årsskiftet

Arne och kollegorna kommer att stödja Migrationsverket till årsskiftet i första hand, med en eventuell förlängning till halvårsskiftet 2016. Enligt överenskommelsen ska Försvarsmakten utöka stödet med ytterligare 15 personer i Mälardalsregionen, men det är ännu inte klarlagt vilken förstärkning som kommer att sättas in.

− Vi får se vad nästa fas blir, det är Migrationsverkets behov som styr, säger Arne Wuolo.