Beredskapen kontrollerades på hemvärnsförbandet i Bohuslän

Ett halvt dygn innan han nu står på plats fick han uppgiften att larma soldaterna på sin pluton och infinna sig i Skredsvik.
– När vi ska delta vid insatser i stöd till samhället eller eftersök så brukar vi veta vad det är för uppgift vi ska lösa. Men nu fick jag bara order om att larma soldaterna på min pluton, vi fick en tid och plats där vi skulle inställa oss. Och visst funderade jag en del på vad det kunde gälla, vad det är som hänt, säger Mattias Hedberg som är plutonchef i hemvärnsbataljonen i Bohuslän.
Det han inte visste när han larmades, var att detta var en del i en kontroll som genomfördes på hemvärnsbataljonen för att kontrollera deras beredskap.

Mattias Hedberg, plutonchef, är nöjd med hur hans pluton ställer upp och visar engagemang. Foto: Torbjörn Svahn/Försvarsmakten

Mattias Hedberg är en av alla de tusen personer som ingår i Hemvärnet och som är beredda att ställa upp när de behövs. Det kan vara vid eftersök av försvunna personer, vid större olyckor som bränder och översvämningar men det skulle också kunna vara när Sverige är hotat.
– Det känns bra att kunna bidra, att kunna försvara det som är viktigt, säger Mattias och berättar att det blir en livsstil att vara med i Hemvärnet. Gemenskapen i gruppen är viktig och att få lösa saker tillsammans. Och trots att plutonen ett par helger i rad har deltagit i insatser var det inte svårt att få ihop tillräckligt med personal när de nu larmades.

– Det kom tillräckligt med personal och de var snabbt på plats. Med ett stort engagemang började de lösa de uppgifter de fick, berättar Magnus Vlk som leder beredskapskontrollen. Hade det inte kommit tillräckligt med folk så har vi naturligtvis planer för hur det ska hanteras men den här gången var det bland annat larmning och statusen på förbandet som vi ville kontrollera. Vi har redan nu en bild av delar av beredskapen hos förbandet men vi kommer fortsätta att utvärdera de olika uppgifter som personalen har fått lösa här idag. Det kommer ge oss en mycket god bild av förmågan och beredskapen hos de delar av hemvärnsbataljonen som vi idag kontrollerat.

Att med kort varsel kunna samla sitt förband och vara på plats för att skydda för Sverige viktiga punkter är en av Hemvärnets uppgifter. Försvarsmakten bedriver ständigt verksamhet för att öva denna förmåga. Med anledning av säkerhetsutvecklingen i vårt närområde är det viktigt att visa att vi tar det förändrade läget på allvar och att vi upprätthåller vår förmåga att skydda Sveriges territoriella integritet något som den här beredskapskontrollen var den del av.

– Beredskapskontrollen visade på Hemvärnets kompetens och förmåga att snabbt vara på plats. Med högt engagemang löser de sina uppgifter. Hemvärnet har en viktigt uppgifter och de löser de väl, sa regementschef Fredrik Ståhlberg som också är chef för militärregion Väst som är de som har ansvaret att leda hemvärnsförbandet i det här området.