Soldater tar täten mot nytt ledningssystem

Under 2017 ska Försvarsmaktens nya ledningssystem, FMLS, införas. Det nya systemet ska ersätta det befintliga, föråldrade och inte helt pålitliga telesystem 9000. Redan nu har utbildningen startat för de systemtekniker från Norrbottens regemente och Artilleriregementet som ska bli kungar på det nya systemet.
-De här soldaterna är otroligt viktiga för förbanden. Utan dem kommer införandet aldrig att kunna fungera, säger kapten Kenth Pettersson, informationssystembefäl vid tredje brigadstaben, en av lärarna under utbildningen.

"Jag har varit med och testkört det för några år sedan men sen dess har det säkert hänt en hel del" säger vicekorpral Per Johansson, informationssystem- och dataassistent vid ledning- och understödskompaniet, Norrbottens regemente. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Utbildningen har startat för systemtekniker från Norrbottens regemente och Artilleriregementet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Det gamla systemet som funnits sedan början på nittiotalet har inom några år gjort sitt. Tanken är att Försvarsmaktens nya ledningssystem, FMLS, ska finnas ute i delar av verksamheten under 2017 och förhoppningsvis kunna användas första gången under övningen Vintersol samma år. Jämfört med det gamla systemet är det nya mer driftsäkert och snabbare samtidigt som det medger en ökad säkerhetsnivå. Tack vare en ökad kapacitet kommer det även bli betydligt smidigare att använda kartprogram och liknande tyngre applikationer. Det nya systemet gör det även möjligt att bygga kraftfullt interna nätverk inom staberna.

Krävande utbildning

De som ska sköta den tekniska biten är informationssystem-assistenter och sambandspersonal från förbandens bataljoner. Idag genomför de sin andra utbildningsdag i en lektionssal på Artilleriregementets område. Första delen av utbildningen är tolv veckor och genomförs i Boden och på Ledningsregementet i Enköping.
-Den omfattande utbildningen är en förutsättning för att nå det kunskapskrav som ställs för att få hämta ut den nya materielen på Ledningsregementet i slutet på januari 2016, säger major Paul Svalkvist, sambandschef för Militärregion Nord.

Efter drygt tre veckors inventering och montering på plats i Enköping transporteras materielen upp till Boden där den driftsätts. Därefter fortsätter utbildningen i ytterligare 20 veckor och i slutet av 2016 väntar sedan en nationell systemövning där man säkerställer att ledningssystemet fungerar som det är tänkt.

Taggad elev

Under utbildningens två första dagar har eleverna byggt egna datorer och byggt upp nätverk. En av eleverna är vicekorpral Per Johansson, informationssystem- och dataassistent vid ledning- och understödskompaniet på Norrbottens regemente. Han är inte bara taggad, han är även en av få i gruppen som varit i kontakt med det nya systemet tidigare.
-Det känns väldigt bra att få köra igång utbildningen. Jag har varit med och testkört det för några år sedan men sen dess har det säkert hänt en hel del.
Med de tidigare erfarenheterna från systemet är han inte orolig över utbildningens komplexitet för egen del.
-En del kommer nog att få det lite tufft men allt går att lära sig. Och sen hjälper vi varandra så gott det går.

Trygg lärare

Innan det är dags att avsluta dagens pass håller Kenth Pettersson en kort genomgång tillsammans med major Mikael Sjögren, sambandschef för Norrbottens regemente.
-Ni behöver bli väldigt duktiga på det nya systemet. Det är ni som ska göra det här och det finns liksom inga andra att ringa in. Ni är de som ska kunna det här bäst, säger Kenth Pettersson.

Mikael Sjögren är inne på samma spår:
-Ni är er bataljons största nycklar, utan er kommer inte sambandet att fungera. Och fungerar inte sambandet så fungerar ingenting.

Trots att utbildningens dignitet och komplexitet säkert sätter griller i huvudet på en del av soldaterna ser Kenth Pettersson inga konstigheter.
-Jag är inte ett dugg orolig. Det här fixar ni, även om ni kommer att få kämpa lite.

Utbildning även för staben

Parallellt med teknikernas utbildning pågår även utbildning för stabsmedlemmarna, de som faktiskt ska använda systemet i verksamheten. Representanter från staberna vid Norrbottens regemente och Artilleriregementet kommer under tre veckor i höst att lära sig den nya miljön och de nya funktionerna för att sedan ta med sig kunskaperna tillbaka till förbanden och utbilda resterande stabspersonal under våren 2016.