Med bara några dagar kvar

Ett besök på Livgardet blev det sista stoppet på ÖB Sverker Göransons rundresa till förbanden. Den 1 oktober lämnar han över kommandostaven till sin efterträdare Micael Bydén.
– Den här rundresan har varit ett viktigt verktyg för avstämning och uppföljning av de åtgärder som genomförts under min tid som överbefälhavare. Summa summarum har det varit en tuff sexårsperiod för organisationen men vi har åstadkommit väldigt mycket.

Knappt en vecka kvar på jobbet efter 40 år i uniform. ÖB Sverker Göranson avlutar sin rundresa med ett besök på Livgardet.
Knappt en vecka kvar på jobbet efter 40 år i uniform. ÖB Sverker Göranson avlutar sin rundresa med ett besök på Livgardet. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
ÖB hälsas välkommen av Livgardets chef, Christer Tistam.
ÖB hälsas välkommen av Livgardets chef, Christer Tistam. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
ÖB passade på att ge sig ut på övningsfältet där soldater från Livkompaniet övade med granatgevär.
ÖB passade på att ge sig ut på övningsfältet där soldater från Livkompaniet övade med granatgevär. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
– Fortsätt kämpa. Jag har genomgått samma utbildning och har aldrig ångrat mitt yrkesval, sa ÖB till de blivande officerarna från Karlberg som var på Swedint.
– Fortsätt kämpa. Jag har genomgått samma utbildning och har aldrig ångrat mitt yrkesval, sa ÖB till de blivande officerarna från Karlberg som var på Swedint. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
Muskötskjutning var ett uppskattat moment framåt eftermiddagen. Jodå, ÖB sköt bra, träffbilden höll sig inom 11 centimeter.
Muskötskjutning var ett uppskattat moment framåt eftermiddagen. Jodå, ÖB sköt bra, träffbilden höll sig inom 11 centimeter. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

Laget före jaget, var det som ÖB betonade när han tillsammans med representanter från försvarsmaktsledningen och förbandscheferna runt Mälarregionen blickade tillbaka på vad som hänt i Försvarsmakten från det han tillträdde och samtidigt lyfte fram de viktiga frågorna framöver.

– Försvarsmakten är en lagmaskin som ska fungera, vi kan ha olika uppställningar i olika sammanhang men vi ska åstadkomma resultat, vår leverans måste alltid vara i fokus, underströk ÖB.

När Sverker Göranson skulle tillträda som ÖB i mars 2009 gjorde han några reflektioner i stunden för vad han ville uppnå. En tydlig styrning från politiskt håll där de säger vad och Försvarsmakten säger hur. En upparbetad och väl fungerande relation med regeringskansliet, Samt en ekonomi i balans där uppgifterna ställs i relation med resurserna.
– Det mesta av det jag reflekterade över då har vi faktiskt uppnått i dag. När vi lämnade in underlaget för det nya försvarsbeslutet var det ingen som ifrågasatte siffrorna och fakta, konstaterade ÖB.

Förändringar som påverkat Försvarsmakten i mycket hög grad under Sverker Göransons tid som ÖB är att plikten blivit vilande och reformen av personalförsörjningssystemet.
– Förutsättningarna var att göra detta i en takt som ekonomin tillåter, omvärlden må tycka att det gått för långsamt, men faktum är att vi har levererat i den takt som sas. Uppfyllnaden av personal i krigsförbanden är i princip som planerat, menade ÖB.

När det gäller Försvarsmaktens framtid poängterade Sverker Göranson vikten av att noggrant följa Ryssland när det gäller militär tillväxt och ledarskapet.
– VI har i många år rapporterat att utvecklingen i Ryssland går åt fel håll, men det är först nu som insikten har ökat.

En annan sak som ÖB framhöll var värdet av att fördjupa de internationella samarbetena, bland annat med Nato, med Finland och inom Nordefco. Att öva ihop och upprätta interoperabilitet vad gäller policys och materielmässigt är viktigt, underströk han.
– Vi måste utvecklas tillsammans med andra. Samarbetena ger en betydelsefull tröskeleffekt.

Nu är det dags för Sverker Göranson att lämna efter 40 år i uniform och det är med visst vemod tillstår han.
– Men var sak har sin tid. Mitt råd till er alla i Försvarsmakten är att utgå från det som finns i glaset, oavsett om det är halvfullt, öva och jobba på - det är så ni gör skillnad.