Full fart på hemvärnet i Västernorrland

– Krigsförbandsövning med 300 deltagare i Härnösand

Under fyra dagar har Medelpads hemvärnsbataljon genomfört en krigsförbandsövning med olika befattningsutbildningslinjer, så kallad befattnings-KFÖ. Totalt deltog över 300 soldater och officerare i övningen. Övningen genomfördes i Härnösand och Skärsviken och omfattade bland annat stabs- och ledningsträning, skyddsvaktsutbildning, skjut- och stridsutbildning, motortjänst och livsmedelstjänst.

Närkampsutbildning är en del av utbildningen av skyddsvakter. Foto: Jari Mäkelä/ Försvarsmakten
Utbildning på granattillsats till automatkarbin 4. Foto: Jari Mäkelä/ Försvarsmakten
Utbildning på granattillsats till automatkarbin 4. Foto: Jari Mäkelä/ Försvarsmakten
Teori förplägnadstjänst. instruktör var kvartermästaren frän Norrbottensbataljonen. Hur ska vi hantera våra livsmedel för att minimera risker för smitta. Vad tänka på för att hålla rent i våra kokvagnar. Foto: Jari Mäkelä/ Försvarsmakten
Sambandsutbildning med signalister på Radio 180 och Dart. Instruktören kommer från Ångermanlandsbataljonen. Foto: Jari Mäkelä/ Försvarsmakten
Under en krigsförbandsövning måste förplägnadstjänsten även fungera "skarpt", här förbereder kokgruppen dagens lunch. Foto: Jari Mäkelä/ Försvarsmakten
Stabsutbildning med bataljonsstab, kompanistaber och soldater som förbereder sig för ledningsträningsövning. Under ledningsträningen utgjorde några av plutoncheferna spelgrupp. Instruktörer för stabs- och ledningsträningen var Mårten Öyen och Niklas Bäck från regementsstabens planavdelning. Foto: Jari Mäkelä/ Försvarsmakten
Västernorrlands regementes kamratförening delade ut utmärkelsen bäste soldat 2014 vid bataljonchefens slutgenomgång. Detta delas ut årligen inom hemvärnbataljonerna i Västernorrland och i år var det Mats Karlsson vid 161:a hemvärnskompaniet som utnämndes till bäste soldat. Foto: Jari Mäkelä/ Försvarsmakten

Övningen som har planerats av Västernorrlandsgruppen innehöll en rad andra befattningsutbildningar; eldobservatörstjänst med pluton- och gruppchefer samt deras ställföreträdare, skjutning med skarpskyttarna, orientering och körning för motorcykelordonnanserna, sjukvårdstjänst och kompetensprov med automatkarbin 4 och pistol. Även flyggruppen deltog men huvuddelen av tiden var den grupperad på Midlanda flygplats.

Dessutom genomfördes närkampsutbildning som en del av utbildningen av skyddsvakter. En deltidsanställd soldat ur 1921:a pansarskyttekompaniet var instruktör vid närkampsutbildningen.

Söndag förmiddag, innan vården efter övningen påbörjades, genomfördes värdegrundsutbildning och utbildning i hantering och risker med brandfarliga varor.

Bra verksamhet och framåtanda

Planen för övningen har byggts på de utbildningsbehov som bataljonsledning och kompaniledningar lämnat till Västernorrlandsgruppen. Regementsförvaltare Jari Mäkelä fanns på plats från fredag till söndag för att följa övningen.
– Jag har fått se mycket bra verksamhet. Bataljonens personal visar framåtanda och vilja att bli bättre sina respektive befattningar, sa Jari Mäkelä efter sitt besök vid övningen i Härnösand.
– Västernorrlandsgruppen har jobbat hårt för att få fram instruktörer med specialkompetens utan att belasta krigsförbanden och lyckats väl med detta. Det är inte alltid man kan lösa bemanningen av instruktörer utan att ta från krigsförbanden. Under denna övning har reservofficerarna starkt bidragit till att det blev möjligt. Tillsammans med instruktörerna från olika enheter har man till denna övning lyckats få fram de nödvändiga kompetenserna, avslutar Jari Mäkelä.