Vår helikopterförmåga har ökat

Flygvapenövning 2015

Under Flygvapen -och Arméövningarna flyger helikopterenheten från en tillfällig bas, T-bas, som upprättats av första flygbasbataljonen. Det gör att man kommer närmare de förband som behöver transportstöd och det är en viktig övning i sig att flyga från platser man inte är van vid.

Chefen För helikopterenheten på T-basen, Per Olsson, framför tälten med arbetsplatser. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Baschefen för T-bas Karlsborg, Torbjörn Faraasen, tycker att stabstälten blivit mycket bättre genom åren. Ljusa väggar var ett stort lyft. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
307 underrättelsekompaniet ur Hemvärnet har en hel del packning med sig i fält. Foto: Lasse Jnsson/Försvarsmakten

Den tillfälliga helikopterbasen opereras av flygbasbataljonen från Karlsborg och kan dra nytta av infrastruktur som K3 erbjuder. Resten har i övningens inledning byggts upp av första flygbasbataljon som nu driver basen med personal från två kompanier, ett från Ronneby och ett från Linköping. Lägg till att helikopterenheten kommer från två olika skvadroner, i Luleå och Linköping samt att ett CBRN kompani och ett underrättelsekompani ur Hemvärnet också ingår så förstår man att detta är en samövning i ordets rätta bemärkelse.

Ta hänsyn till vädret

Vad är då den stora skillnaden mellan hemmabasen och en T-bas? För Markus Kjellberg och Per Kummu som är tekniker på helikopter 10 innebär det att de får jobba utomhus i stället för i en hangar. Hittills har det inte uppstått några större problem och om det skulle behövas nattjobb finns strålkastare med i packningen.

- Mest har det handlat om daglig tillsyn, man tittar så att det inte finns några skador och kontrollerar lite olika nivåer. Efter sista passet för dagen laddar vi ur data från helikopterns datorer, där kan vi se allt som har hänt under flygningarna, berättar Markus.

Med tanke på att Helikoptrarna står ute ska de efter flygningarna också skyddas mot väder och vind genom att kapell sätts på och rotorbladen förankras.

Att vara långt hemifrån, både Per och Markus jobbar i vanliga fall i Luleå , innebär också att det är viktigt att förbereda vilka förbrukningsmateriel och verktyg som måste tas med. Några tillfälliga genvägar duger inte om något saknas. Instruktioner ska följas oavsett var man är. Flygsäkerheten går före allt annat.  Det gäller på det personliga planet också.

- Är du till exempel trött måste du berätta det, säger Per. Är man trött ska man inte jobba. Flygsäkerheten främst.

Att bygga en flygplats

I ena hörnet bredvid en friskluftsanläggning i ett förvånansvärt rymligt tält med vita innerväggar sitter baschefen Torbjörn Faraasen, till vardags chef för 13 flygbaskompaniet. Att han är märkbart nöjd med övningen hörs på kommentarer som ” Det här är en återgång till det som vi som har varit med ett tag känner igen sedan tidigare”.

- Samövning är det vi jobbar mest med nu, bekräftar Torbjörn Faraasen. Många är välövade i sina respektive funktioner, men vi är inte vana vid att samöva.

Måndag eftermiddag började man bygga upp T-basen och två dagar senare var det en fungerande flygplats. Flygbaskompanierna ansvarar för att T-basen fungerar som flygplats och att helikopterenheten har möjlighet att sköta sin uppgift och stödja brigaden. Det kan röra sig om allt från kontorstält, förnödenheter, el och vatten till att skydda basen och leverera bränsle. En normal dag går det åt mellan 10-15 kubikmeter bränsle. Även Hemvärnet och CBRN kompaniet som ingår ska ha stöd med infrastruktur.

- Vi är över förväntan nöjda. Samordningen är enkel för det finns en god vilja att tillsammans lösa uppgiften.

Fokus på Sveriges försvar

Nöjd är också Per Olsson, chef för helikopterenheten på T-bas Karlsborg. Till sitt förfogande har han sju helikoptrar av tre olika modeller, helikopter 10, 14 och 16. Helikopterbataljonen har deltagit i insatsförband i Afghanistan i tre år, och ombord på fartyg i Adenviken i fyra omgångar men det här är den största övningen vi gjort i Sverige på lång tid, konstaterar Per Olsson.

- Vi tar med oss många erfarenheter från övningarna, både sådant som vi kan arbeta med på kort och på lång sikt, men det absolut viktigaste är att öva. Öva så att vi är en robust helikopterresurs i försvaret av Sverige.

Själv inledde han övningen med att under några dagar stödja förband på Gotland med fyra helikoptrar, samtidigt som en annan del av förbandet flög från Malmen i Linköping, för att under mitten på veckan stråla samman på T-bas Karlsborg. En enhet med tre helikoptertyper som flyger från tre baser samtidigt, och hela tiden leverera stöd till andra förbanden. En logistisk mardröm?

- Nej, säger Per Olsson, en logistisk utmaning och utmaningar vill man gärna lösa.

Sedan går han in i sitt tält där förberedelserna för nästa uppdrag pågår för fullt samtidigt som tre besättningar går i andra riktningen mot sina helikoptrar och delar av flygbaskompanierna rullar förbi på väg att sätta upp en landningsplats ute i terrängen.