Stöd från distans

Brigaden flyttade sig under lördagen den 28 augusti från området norr om Borensberg via Motala till terrängen söder om Göta kanal. Första CBRN-plutonen hade till uppgift att stödja denna förflyttning. Ett arbete som utfördes med fokus på övergången av Motala ström.

En avdelning ur sjunde bataljonen som återsamlar efter att ha lastat av färjan på den södra stranden av Motala ström. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Löjtnant Alexander Hecksén är plutonchef vid sjunde bataljonen. Han upplevde att alla de stödjande förbanden har fungerat bra så här långt in i övningen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
”Övningen är verklighetsanpassad. Vi ser vår uppgift i rätt sammanhang,” sade Rikard Fredlund. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
”Sambandsmässigt kan vi agera omedelbart vid CBRN-hot för att stödja förbandet på plasten,” sade Emil Westin som för stunden skötte radion. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Ingenjörerna från Eksjö svarade för överskeppningen över Motala ström. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

I lämplig mängd för att taktiskt fylla färjan för färd över vattnet kom förbanden till färjeläget. Tidsinpassningen denna förmiddag var riktigt bra. Inga väntande förband på land utan de anlände samtidigt som färjan lade till. Detta i syfte att minimera exponeringstiden på vattnet för fiendens flyg.

Stöd som inte märks

Under en förflyttning av detta slag finns inte bara stridande förband i området. I händelsernas centrum var såklart ingenjörerna från Eksjö med sin färja och tog förbanden över strömmen. I områdets ytterkanter fanns förband från luftvärnet, beredda att göra livet surt för motståndarens försök att anfalla överskeppningen samt även enheter som spanande efter kemikalier i luften.

– Man märker inte av stödet från dessa förband om inget händer men det är till stor fördel om det skulle behövas, sa plutonchefen löjtnant Alexander Hecksén från Livgardet som just blivit överskeppad. Det gäller alla stödfunktioner som vi har sett under övningen.

Mot CBRN-hot

Från Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå kommer första CBRN-plutonen. De är specialister på att hantera hot och händelser där strålning, smitta eller gift är inblandat. Deras uppgift var att stötta brigaden med CBRN-funktionen när den under dagen skulle gå över Motala ström. Revelj klockan fyra på morgonen och på plats i området klockan sex där också förbandet hade direktkontakt med de enheter det stödde.

Strax före lunchtid stod en lätt rekognoseringsgrupp från plutonen i en skogskant i området. Den var rejält maskerad och deras avståndsindikeringsinstrument var det enda som stack fram ur maskeringsnäten. Gruppen hade redan kunnat gå in i skiftgång och lugnet i rutinarbetet vilade över platsen. Någon fällde en kommentar om att övervaka med instrumentet är CBRN-TV på högsta nivå. Detta i jämförelse med till exempel "jägar-TV" som är en fin liten brasa. Medlemmarna som för tillfället löste gruppens uppgift kände sig bra till mods.
– Det är en relevant uppgift i ett sådant här sammanhang, sa Johan Höglund som var chef på platsen.

Samtidigt genomförde löjtnant Alexander Heckséns förband sin färjning. Han ingår i sjunde bataljonen som består av personal från både Livgardet och Livregementets husarer. En överskeppning som gick utan problem.