Ögon och öron bortom horisonten

Kunskap är makt

I det moderna luftkriget är informationsöverläge en nyckel till framgång. Att på stora avstånd kunna se och höra vad motståndaren bedriver för verksamhet ger våra egna styrkor en stor fördel. För att kunna göra just detta opererar Flygvapnet två speciella flygplanstyper: S100D för radarspaning och ledning samt S102B för signalspaning. Tillsammans med de fasta stridsledningsanläggningarna är de Sveriges ögon och öron mot och bortom horisonten.

Transport- och specialflyg på Skaraborgs flygflottilj ansvarar för plattformarna för radarspaning och ledning samt signalspaning.
Transport- och specialflyg på Skaraborgs flygflottilj ansvarar för plattformarna för radarspaning och ledning samt signalspaning.
Radarspanings- och ledningsflygplanet S 100 D Argus startar från Malmens flygplats. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Transport- och specialflyg på Skaraborgs flygflottilj ansvarar för plattformarna för radarspaning och ledning samt signalspaning.
Signalspaningsflygplanet S 102 B tillhör Skaraborgs flygflottilj men baserar på Malmen i Linköping. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Argus var jätten (ur Grekisk mytologi) med tusen ögon varav alltid minst ett var vaket. Argus är också namnet på flygvapnets luftburna radar- och ledningsflygplan som har en tung uppgift – dels under den pågående Flygvapenövningen men även under övriga tiden på året.

Fördelen med att använda en luftburen ledningsplattform med egen radar ombord är att radarräckvidden ökar jämfört med våra landbaserade radaranläggningar. Eftersom den är luftburen kan den naturligtvis flyttas till den plats där behovet för stunden är högst och sedan – om så skulle behövas – flyttas till säker luft om hotet skulle komma för nära. Ombord fungerar flygplanet som en flygande stridsledningscentral där operatörerna både kan spana och leda andra flygplan i stridsuppgifter. Under Flygvapenövningen kompletterar den de fasta radaranläggningarna som står på marken.

Flexibel radar ger fullständig bild

Radarsystemen i flygplan S100D är mycket flexibla och kan användas för att spana både mot luftmål och mot mål på ytan. Operatörerna ombord har en fullständig bild av det som pågår i operationsområdet och kan dela med sig av sin information till exempelvis stridsflygenheter och luftvärn via en datalänk eller talradio. I scenariot under Flygvapenövningen har stora delar av de fasta svenska radarstationerna runtom i landet slagits ut, vilket gör sensorbilden från flygplanet till en vital del för luftförsvaret.

Signalspaning

Signalspaningsflygplanet S102B har ingen radar ombord utan förlitar sig på andra typer av sensorer för att skapa en omvärldsbild. Det kan till exempel röra sig om att samla in information kring motståndarens radarsystem, vilka typer av stridsflygplan och luftvärnssystem som motståndaren opererar och var dessa är placerade. Information om vad motståndaren vet om oss är också viktig. Med hjälp av denna information kan senare högre chefer fatta beslut om egna stridsuppgifter.

Båda flygplanssystemen tillhör transport- och specialflygenheten på Skaraborgs flygflottilj, men är baserade på Malmen i Linköping. 72:a specialflygdivision opererar det luftburna ledningsplattformsflygplanet S100D, och 73:e specialflygdivision opererar signalspaningsflygplanet S102B. Här finns också stab- och ledningsfunktion samt flygunderhållskompani för båda typerna.