Nationellt försvar i fokus

Sorlet från soldater och officerare hörs långt in i skogen, tunga fordon fyller vägarna och helikoptrar cirkulerar i luften. Det är svårt att undgå att en av Försvarsmaktens största övningar på flera år har inletts.

Elin Olsson, soldat i 112:e ledningskompaniet på Ledningsregementet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Major Tina Kilström tillsammans med soldaten Peter Torén från Trängregementet i Skövde. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Soldater ur Trängregementet upprättar grupperingsplats. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Brigadstabens ledningsplats. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Ledningskompaniet fick fylla sina fordon med drivmedel under tisdagen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

– Det känns väldigt bra och det är det här vi behöver göra nu, säger major Tina Kilström, chef för stridsledningscentralen på Första logistikbataljonen på Trängregementet.
Målet med Arméövning 2015 är att öka markstridskrafternas förmåga att tillsammans med flygstridskrafter slå en kvalificerad motståndande. Övningen är den största nationella övningen för Försvarsmaktens markförband på flera år. Drygt 4000 personer från 23 förband deltar i övningen, som är koncentrerad i områden kring Skövde, Karlsborg och Motala.

Milstolpe

– Övningen är jätteviktig. Det är en milstolpe för oss som under lång tid har haft ett internationellt perspektiv. Nu får vi ny materiel och ett nytt sätt att tänka och agera, fortsätter Tina Kilström.
I drygt tio års tid har inriktningen för det svenska försvaret varit mot internationella insatser. Men i takt med att den säkerhetspolitiska bilden ändrats, har fokus på det nationella försvaret ökat.
– För Sverige betyder det att vi tar tag i vårt försvar av Sverige, genom ett förändrat sätt att agera, säger Tina Kilström.

Snabbare och lättare

Ett av många förband som finns i Karlsborg i början av övningen är Trängregementet, vars uppgift bland annat är att leverera ammunition, drivmedel och sjukvård till de stridande förbanden.
– Den utrustning vi använder är inte alls lika tung längre. Det är för att vi snabbt ska kunna förflytta oss från olika områden i Sverige och följa med de lättare förbanden i deras tempo, avslutar Tina Kilström.

På andra sidan Vättern, strax utanför Kvarn finns ett ledningskompani från Ledningsregementet. Kompaniet är brigadstabens betjäningsförband. Det betyder att de snabbt bygger upp den främre ledningsplatsen, upprättar samband och ser till att allt fungerar så att brigadstaben kan leda sina förband från en ledningsplats ute i övningsterrängen. Elin Olsson är soldat på kompaniet och hon ser positivt på den kommande veckan.
– Jag ser såklart fram emot övningen, det ska bli spännande när alla förband är på plats och det drar igång på allvar, säger hon.