Macken som varken säljer lösgodis eller grillkol

FLYGVAPENÖVNING 15

För att snabbt kunna stödja markförband med transporter, och kunna göra det under en längre tid, behöver helikopterbataljonen ibland få hjälp med en FARP, en framskjuten tanknings och landningsplats. Den ska vara tillfällig, lätt att sätta upp och ligga så nära händelsernas centrum som möjligt. Tänk tankstopp på en Formula 1 tävling.

Armèövning15, Flygvapenövning15, Helikopter, Flygvapnet
Armèövning15, Flygvapenövning15, Helikopter, Flygvapnet
Helikopter 16 kan använda samma tjocka bränsleslang som JAS 39 Gripen, vilket ger full tank på några enstaka minuter. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Armèövning15, Flygvapenövning15, Helikopter, Flygvapnet
Bakom en helikopter 14 som just landar syns den helt nya splitterskyddade mobila ledningsplatsen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Armèövning15, Flygvapenövning15, Helikopter, Flygvapnet
Helikopter 14 på väg att få bränsle från en 10 kubikmeters tank, som har kapacitet att tanka två helikoptrar samtidigt. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

För en nation som inte har obegränsat med helikoptrar i sitt försvar gäller det att de man har också används optimalt. En FARP är en lösning som minimerar tiden som går åt till att fylla på drivmedel för att i stället ge mer tid till själva uppdraget.

Under Arméövning 15 och Flygvapenövning 15 har första basbataljon upprättat tre FARP.  Platserna är olika men tillvägagångsättet det samma. Först letas alternativa platser fram på en karta. Därefter tas kontakt med markägare och så görs en rekognosering innan den slutliga platsen bestäms.
I fredstid är det viktigt att ha tillstånd från markägare och platserna väljs då ut efter att de måste vara lämpliga för drivmedelshantering. Miljölagar ska följas. Det gör att det under en övning sällan handlar om gläntor i skogen, även om det kan vara den bästa platsen rent taktiskt.

En FARP kan vara allt från en enskild tankbil till nästan hur stor som helst.

- Helikopterenheten sätter en förmåga som de vill att vi ska ha, som hur länge vi behövs och hur många tankningar man räknar med, berättar kapten Nilsson på 15 flygbaskompaniet.

Ledningsfunktion och basskydd ingår nästan alltid, och möjlighet att ladda om helikoptrarnas kulsprutor vid behov, men det viktigast är ändå drivmedel. Försvarsmaktens helikoptersystem kan trycktankas och till det finns tre olika möjligheter. En vanlig tankbil, en tio kubikmeters tank som körs på lastbil och om det är riktigt oländigt en terrängbil 40 med en 3 kubikmeters tank. Helikoptrarna har dessutom två olika tanklock, ett för trycktankning och ett öppet system där man kan hälla i drivmedel från dunkar. Det sistnämnda används sällan eftersom det finns risk för spill.   

Flexibiliteten är stor och det är kort tid mellan beslut och handling. Den sista FARP som upprättades under Arméövning 15 fanns inte ens med i planerna när övningen började. Trots det han styrkechefen löjtnant Dauti få med sig både en brandbil och en ambulans som extra komplement. Däremot han inte ägaren forsla bort ett lastbilssläp som stod på platsen som valdes ut så det fick stå kvar, med helikoptrar som landade framför och bakom.

- Det är bara att anpassa sig efter rådande omständigheter, konstaterar löjtnant Dauti, men det gäller ju samtliga på övningen inte bara oss. Vi är bara en länk i kedjan. Men en viktig länk.