Högt tempo på förbanden

Försvarsmakten delårsrapport inlämnad

Under första halvåret har det varit högt tempo på förbanden med mycket övningsverksamhet. Det framgår av den delårsrapport som nu lämnats till regeringen.

– Viktiga steg har tagits för att höja vår operativa förmåga och takten i förbandsproduktionen har varit hög. Inom samtliga stridskrafter har ökad övningsverksamhet och tillförsel av materiel bidragit till den ökade operativa förmågan, säger chefen för ledningsstaben, Dennis Gyllensporre.

Försvarsmakten har under första halvåret upprätthållit beredskapen och övervakat sjö- och luftterritoriet. Antalet nationella insatser var 250 stycken. Insatserna har huvudsakligen bestått av bevakningsuppgifter.

Försvarsmaktens internationella insatser går enligt plan. Insatsen i Mali är nu igång, uppbyggnaden av camp Nobel fortgår och Försvarsmakten löser nu uppgifter med cirka 250 personer på plats. Deltagandet i Operation Atalanta utanför Afrikas kust med bland annat Force Commander och stab, stridsbåtar och helikoptrar är nu avslutad med gott resultat.

– När det gäller personalförsörjningen står Försvarsmakten inför ett antal utmaningar som vi analyserar och fortsatt arbetar med. Det finns risk för att måltalen i år för antalet deltidssoldater och sjömän kommer underskridas. Dessutom noteras en vikande trend bland kvinnor att söka sig till Försvarsmakten, säger Dennis Gyllensporre.

Den ekonomiska prognosen för Försvarsmaktens anslag pekar på utfall som ligger inom givna ramar.