Vad gäller för uniform på allmän plats?

Det finns enligt Must ingen anledning att förändra, dölja eller minska den exponering Försvarsmaktens personal har i sitt dagliga arbete, det menar chefen för förbandsproduktion general Karl Engelbrektson angående den diskussion som uppstått kring uniforms bärande på allmän plats.

Både Must och Säpo har gjort bedömningen att det saknas motiv för begränsningar i bärandet av uniform. Det är tvärtom viktigt att Försvarsmakten syns och visar upp sin verksamhet.
Både Must och Säpo har gjort bedömningen att det saknas motiv för begränsningar i bärandet av uniform. Det är tvärtom viktigt att Försvarsmakten syns och visar upp sin verksamhet.
Både Must och Säpo har gjort bedömningen att det saknas motiv för begränsningar i bärandet av uniform. Det är tvärtom viktigt att Försvarsmakten syns och visar upp sin verksamhet. Foto: Marcus Olsson/Försvarsmakten

Både Must och Säpo har gjort bedömningen att det saknas konkreta hot och menar att det saknas fog för att ändra hotnivån i dagsläget. De slår också fast att det i nuläget saknas motiv för begränsningar i bärandet av uniform.
– Tvärtom har vi inom Försvarsmakten ett ansvar att visa styrka, trygghet och närvaro. Min uppfattning är att uniformerad personal på allmän plats sannolikt skapar ett större lugn och trygghet för omgivningen, säger Karl Engelbrektson.

Chefen för förbandsproduktion konstaterar samtidigt att man som enskild inte ska utsätta sig för onödig risk.
– Det är ju precis som att det kan vara onödigt att sätta på sig bortalagets halsduk och sedan ställa sig i hemmalagets klack. Man måste, precis som i många andra sammanhang, tänka efter före.

Att fatta beslut om åtgärder utan klar koppling till hotbild blir kontraproduktivt, menar Karl Engelbrektson.
– Det viktiga är att vi inte överreagerar och vidtar onödiga skyddsåtgärder som försvårar vår verksamhet. Det är betydelsefullt att Försvarsmakten syns och visar upp vad vi gör.

Försvarsmakten gör en kontinuerlig översyn av hotbilden mot myndighetens verksamhet och personal och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. I dagsläget finns dock ingen anledning att ändra på gällande instruktioner.