Musts årsöversikt tar upp hoten mot svenska intressen

2014 har varit ett händelserikt år för Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Utvecklingen i Ukraina och närområdet, IT-hot, utvecklingen inom internationell terrorism och ett ökat intresse från främmande underrättelseorganisationer är några av utmaningarna.

Chefen för Must, Gunnar Karlson och hans medarbetare har haft ett händelserikt år. 
Chefen för Must, Gunnar Karlson och hans medarbetare har haft ett händelserikt år.  Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten


– Vi har levererat de underrättelser som våra uppdragsgivare frågat efter. Vi har också lett säkerhetstjänsten i Försvarsmakten, och samordnat signalskyddet för totalförsvaret. Bland mycket annat, säger chefen på Must, Gunnar Karlson.

I den årsöversikt som nu publicerats förmedlas några nedslag av allt det som Must gjort under det gångna året och ger en bild av verksamheten. 

Årsöversikt 2014 Must