Från Sverige till Adenviken

Att frakta materiel utomlands kräver planering.

Strax innan jul tog regeringen beslut om att skicka ett svensk bidrag till EU:s insats i Adenviken, Operation Atalanta. Planeringen av insatsen har dock pågått under en längre tid, vilket har varit nödvändigt för att hinna samla ihop, packa och fylla i all dokumentation som krävs för att få transportera helikoptrar, stridsbåtar och övrig materiel till Adenviken.

Personal från servicecentrumet på Berga levererade den packade materielen till kajen där HMS Belos hade förtöjt. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Personal från FMLOG och Första ubåtsflotilljen samverkar om viktig dokumentation.
Överlämning av dokumentation innan lastning av HMS Belos. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Det svenska bidraget består av personal och materiel från Amfibieregementet, Helikopterflottiljen och Combat Camera. Dessa ska tillsammans med personal från Nederländerna, skydda de mattransporter som World Food Programme genomför till det somaliska fastlandet. De svenska bidraget består av cirka 70 personer, två stridsbåtar och två helikoptrar. Utöver detta skickas även 15 containrar med nödvändig utrustning ned. Utrustning som personalen behöver för att lösa sina uppgifter. Utrustningen till insatsen fraktas till Nederländerna på HMS Belos, där den sedan ska lastas om till det nederländska fartyget, Johan de Witt, på vilket den svenska styrkan sedan ska bo och arbeta på nere i Adenviken.

− Att frakta materiel över större delar av världen kräver noggrann planering. Och det är vår uppgift att se till så att förbanden får med sig den utrustning de behöver för att kunna arbeta i ett insatsområde, säger Per Jesperson på NSE Syds stab i Karlskrona.

Vad krävs för att få transportera materielen?

Att frakta materiel som är både brandfarlig och explosiv kräver att packningen är gjord enligt de rutiner och regler som finns. Utöver det behöver all materiel som skickas utomlands ha ett utförselstillstånd och samtliga tullhandlingar behöver vara korrekt ifyllda. Först då kan man frakta iväg materielen. Några som dagligen arbetar med att se till så att materielen inom Försvarsmakten är packad enligt reglementet, och då även säker att transportera för personalen, är FMLOG:s personal från Joint Service Support (JSS).

− Vi ser till att all materiel lastas på rätt sätt och att de saker som är klassade som farligt gods märks upp och dokumenteras. Att samtlig dokumentation som lastningslistor, tullhandlingar och utförseltillstånd är på plats är avgörande för att materielen ska komma fram. Är inte dokumentationen i ordning riskerar lasten att bli ståendes och förbandet blir utan materiel och det ska vi undvika, säger Philip Åkerman på JSS.

När samtlig dokumentation är på plats och materielen är packad lämnas den över till de enheter som ska ansvara för att transportera den till insatsområdet.

Överlämning av materiel

Efter att personalen på servicecentrumen i Berga och Ronneby hade packat, märkt upp och redovisat materielen i systemen lämnades den över till HMS Belos för vidare transport. Men även om materielen är överlämnad återstår en hel del arbete när den väl kommer fram. Därför åker personal från FMLOG ner till Nederländerna för att se till att redovisningen sker på ett så bra sätt som möjligt i de system som finns. En korrekt redovisning bidrar till att sakerna lätt hittas i de olika containrarna samt att personalen snabbt kan överblicka vad som behöver beställas till nästa transport ner till insatsområdet.