Försvarsmakten på plats vid Rikskonferensen i Sälen

På söndagen inleddes årets upplaga av Folk & Försvars rikskonferens i Sälen. Försvarsmakten är, precis som vanligt, på plats med en delegation. ÖB Sverker Göranson talar på måndagen om förutsättningar inför nytt försvarsbeslut. Dessutom ska han, tillsammans med sina norska, danska och finska kollegor tala om säkerhetsläget i närområdet.

ÖB general Sverker Göranson intervjuas av SVT:s Kerstin Holm på rikskonferensens första dag. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

Chefen för ledningsstaben Dennis Gyllensporre medverkar i en programpunkt om rymden som en växande säkerhetspolitisk arena och chefen för Must, Gunnar Karlson talar tillsammans med generaldirektörerna för Säpo och FRA om nya hot mot Sverige. Även överste Peter Öberg medverkar i en programpunkt. Han är just nu  ställföreträdande chef för sektor väst i FN-insatsen i Mali och han kommer att vara med direkt per telefon från Mali.

Ett stort pressuppbåd är på plats i Sälen och konferensen sänds direkt på nätet (se länk).  Försvarsmaktens delegation kommer också att videoblogga från Sälen på bloggen ”Försvarsmakten kommenterar”.

Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen är Sveriges kanske viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap och samlar cirka 350 deltagare från den politiska nivån, myndigheter och organisationer. Försvarsmaktens delegation utgörs av Försvarsmaktsledningen och Rikshemvärnschefen.