Utvecklande stridsvagnsstrid

I närmare två veckor har tredje stridsvagnskompaniet från I 19 varit på plats i Skövde för att öva mot första stridsvagnskompaniet från Skaraborgs regemente, P 4. Övningen och framför allt de avslutande stridsmomenten lovordades av alla deltagare, bland annat kapten Fredrik Åkerman, chef på tredje stridsvagnskompaniet:
– Det har verkligen varit nyttigt att få öva i större skala kompani mot kompani och med fler moment att hålla reda på, som till exempel indirekt eld. Det blir betydligt mer realistiskt och utvecklande än pluton mot pluton som vi är vana vid.

Övningsledaren major Peter Lindberg samtalar med laddaren Rasmus Dahlqvist precis innan övningen ska starta. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Den anfallande ”fienden” i stridsställning. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Kompanichefen, kapten Fredrik Åkerman under utvärderingen av ett övningsmoment. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Samtliga deltagare deltog i den första övningsutvärderingen. Tack vare Markstridsskolans stridsträningsanläggning kan man bland annat se enheternas rörelser, eldgivning och radiokommunikation redovisas i detalj vid utvärderingen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Det går inte alltid som man tänkt sig. En av andra plutonens vagnar med eldröret eleverat för att visa övriga enheter att man är utslagen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Kompaniet uppställt för utvärdering efter tisdagens första moment. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Försvarsmaktens stridsvagnskompanier är en armétaktisk resurs och lyder direkt under arméinspektören. Första och andra kompaniet sätts upp av P 4 i Skövde och tredje kompaniet sätts upp av pansarbataljonen på I 19. Nu var det dags för de båda kompanierna att öva mot varandra nere i Skövde. Sammanlagt hade I 19 nio stridsvagn 122, tre stridsfordon 90, en stridsvagnsbärgare och drygt 50 personer på plats. Under första veckan och helgen förberedde sig kompaniet inför de kommande övningsmomenten genom vård och iordningställande av vagnarna, simulatorträning, teoripass samt taktisk rekognosering i övningsterrängen.

Mer realistisk övningsverksamhet med STA

Under övningen fanns Markstridsskolans stridsträningsanläggning, STA, på plats för att bistå övningsledningen. STA är en modern, mobil anläggning för utvärdering av markstridsförband. Tack vare deras närvaro kan förbanden öva i en så realistisk miljö som möjligt där allt som händer på stridsfältet registreras; enheternas rörelser, indirekt eld, avlossade skott och dess träffar samt effekten av minor. Även stridsledningen över sambandsnäten spelas in. All insamlad data redigeras sedan och ligger till grund för en effektiv utvärdering av genomförda övningsmoment.

Strid i ljus och mörker

Sammanlagt övades strid i tre dagar, både i dagsljus och i mörker. De två första dagarna turades kompanierna om att vara anfallare respektive försvarare. Försvararens uppgift var att genom fördröjande stridsmoment hålla ställningarna minst sex timmar.

Stridsvagnsladdaren Rasmus Dahlqvist på första plutonen var optimistisk inför övningsstarten på måndagmorgonen:
– Vi är väl förberedda, så pass bra som man kan bli på den korta tid vi har varit här nere. Dock måste man komma ihåg att det är deras hemmaplan och helt ny terräng för oss. Men det ska nog gå bra.

Och bra gick det. I alla fall under måndagens första moment. Kompanichefen Fredrik Åkerman och hans enheter löste uppgiften i dagsljus med bravur:
– Det gick riktigt bra och det var en skön känsla när de blåste av. Den insatsen ska vi verkligen vara nöjda med.
Men då momentet upprepades i mörker samma kväll blev utgången inte riktigt vad man hoppats på.
– Mörkerövningen gick inte fullt så bra. Vi har lite att jobba med när det gäller mörkerverksamheten i så här stora sammanhang. I mörkret blir det genast tydligare att P 4 har en fördel i och med att de är på sina egna marker och känner övningsterrängen. Men det är bara att lära sig av misstagen och gå vidare, bättre förberedda. Vi har ju två dagar kvar på övningen, säger kapten Åkerman innan han samlade sina plutonchefer för en kort utvärdering.
Därefter var det dags att krypa in i sovsäcken för några timmars välförtjänt sömn innan nästa övningsmoment.

Övning ger färdighet

Ju mer man övar, desto bättre blir man. Och bättre blev det successivt under tisdagen och onsdagen. Kapten Jonas Kassberg, kompaniövningsledare på tredje stridsvagnskompaniet var mycket nöjd, både med kompaniets insats och chefens agerande:
– Tisdagens kvällsmoment gick betydligt bättre än dagen innan och under onsdagens anfallsstrid styrde chefen kompaniet grymt bra, precis som man ska. Riktigt bra jobbat av alla enheter.

Kassberg lovordade även övningen i stort:
– Det har varit en fantastiskt bra övning med många bra och utvecklande moment, det tycker både vi från I 19 och deltagarna från P 4. Förhoppningen är att kunna göra om detta framöver uppe hos oss under vintersäsongen så att P 4 får möjlighet att prova på att öva under riktiga vinterförhållanden.