I 19 tar över på Gotland

De sågs senast för tio dagar sedan. Då möttes de två stridsvagnskompanierna i strid på övningsfälten utanför Skövde. Idag möttes de igen på Visby flygplats, under betydligt lugnare former.  Nu är det dags för tredje stridsvagnskompaniet från I 19 att ta över pansarverksamheten på ön efter att första stridsvagnskompaniet från Skaraborgs regemente, P 4 varit på plats i fem dagar och driftsatt samt skjutit in ett antal av de förrådsställda stridsvagnar som finns på ön. 

Stridsvagnskompaniet från I 19 tar över efter Skaraborgs regemente på Gotland. November 2014.
Stridsvagnskompaniet från I 19 tar över efter Skaraborgs regemente på Gotland. November 2014.
Övningsledaren och kontingentschefen överstelöjtnant Tomas Nybom ger direktiv inför övningen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Stridsvagnskompaniet från I 19 tar över efter Skaraborgs regemente på Gotland. November 2014.
Tredje stridsvagnskompaniet från I 19 på väg in i Herculesplanet som ska ta dem till Gotland. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Stridsvagnskompaniet från I 19 tar över efter Skaraborgs regemente på Gotland. November 2014.
Intensiva förberedelser för att hinna fylla på ammunition, packa och lasta innan avfärd från Boden. Ingen av soldaterna vet var de är på väg. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Stridsvagnskompaniet från I 19 tar över efter Skaraborgs regemente på Gotland. November 2014.
De förrådsställda stridsvagnarna av typen Leopard. Benämns Stridsvagn 122 inom Försvarsmakten. Vagnen nere till vänster i bild är en stridsvagnsbärgare, Bärgningsbandvagn 120. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Stridsvagnskompaniet från I 19 tar över efter Skaraborgs regemente på Gotland. November 2014.
Förrådsställda stridsvagnar av typen Leopard. Benämns Stridsvagn 122 inom Försvarsmakten. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Stridsvagnskompaniet från I 19 tar över efter Skaraborgs regemente på Gotland. November 2014.
”Det är så vitt jag vet ingen av soldaterna på kompaniet som någonsin tagit en förrådsställd stridsvagn i bruk. Det är en perfekt övning för oss. Vi har till 23.00 ikväll på oss att gå igenom dem så att vi kan rulla imorgon”, säger skytten Pelle Nordell. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Stridsvagnskompaniet från I 19 tar över efter Skaraborgs regemente på Gotland. November 2014.
Övning av ”åtgärder vid idrifttagande”. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Stridsvagnskompaniernas närvaro på Gotland är en del av den senaste tidens utökade övningsverksamhet som sker med anledning av det försämrade säkerhetsläget i vår närhet. Nu är det dags för I 19 att visa upp sig för omvärlden - med en "hemlig" övning.

Klockan fem på fredag morgon går beredskapslarmet via telefon. Soldaterna på tredje stridsvagnskompaniet får order om att infinna sig uppställda i kasernen klockan 07.00. På utsatt tid står drygt 50 grönklädda killar och tjejer prydligt uppradade framför övningsledaren och kontingentschefen, överstelöjtnant Tomas Nybom som inleder med att ge order om att samtliga mobiler ska placeras i ett intilliggande rum. Därefter drar han bakgrunden och anledningen till beredskapsövningen; det förändrade säkerhetsläget i närområdet samt Försvarsmaktens intentioner om att visa upp sin förmåga att lösa uppgiften oavsett geografisk position.

Sekretessbelagd operation

Allt är en del av en beredskapsövning. För att soldaterna ska få öva så realistiskt som möjligt har operationen varit sekretessbelagd sedan planeringen startade några månader tidigare. Endast några få personer på I 19 har känt till vad som pågått. Den här morgonen finns ett par av de upplysta bland de befäl som står uppställda med soldaterna. Resterande 99 procent av styrkan har ingen aning om vad som händer eller ska komma att hända.

Är det ett moment i den stora övningen Höstlöv som just nu pågår i skogarna runt Boden? Ovissheten växer.
Fredrik Åkerman, kompanichef för stridsvagnskompaniet tar befälet och ger order till sina plutonchefer, därefter börjar en intensiv verksamhet. Strids- och trosspackning ska packas och lastas, skarp ammunition och vapen samt mat och dryck ska hämtas ut och slutligen ska kompaniet ta plats i de två bussarna som står utanför för vidare färd. Någonstans.

Mot Luleå

Efter drygt fyrtio minuter rullar bussen in genom grinden på Norrbottens flygflottilj, F 21 och här har det gått upp för några var de är på väg. Avlastade och uppställda får de veta att de ska till Gotland för att lösa av P 4. Och i och med det är övningen inte längre hemlig. Nu handlar det istället om att visa upp sig så mycket det bara går. Johan Landström, är förste sergeant och ställföreträdande plutonchef på första pluton.
– Det har varit väldigt förvirrande, vi har inte haft en aning om vad som pågår. Normalt sett brukar vi få ut lite information i förväg inför en övning, men den här gången har det varit helt tyst. Först när vi började svänga in mot F 21 började vi ana, eftersom vi visste att P 4 är på Gotland. Det känns bra, riktigt spännande.

En bit bort, ute på plattan står ett transportflygplan av typ Tp-84, mer känt under namnet Hercules. En stund senare är både materiel och personal ombord och inom kort lättar hjulen från asfalten för att drygt två timmar senare sättas ner på landningsbanan på Visby flygplats. Därefter påbörjas biltransport till det förråd på Tofta skjutfält där 14 stridsvagnar av typen Leopard har förvarats sedan drygt ett år tillbaka. När vi rullar genom det gotska landskapet bryter plötsligt chefen för driftgruppen, löjtnant Erik Karlsson tystnaden.
– Ja det här trodde man inte i morse när man klev upp. Jag var helt säker att vi skulle vara med på Höstlöv. Fast det här känns bra, det finns ju trots allt en anledning till att vagnarna finns här.

Vagnarna ses över

Trots att P 4 redan gjort de åtgärder som krävs för att de förrådsställda vagnarna ska kunna rulla kommer soldaterna från I 19 att genomföra exakt samma procedur i övningssyfte.
– Det är så vitt jag vet ingen av soldaterna på kompaniet som någonsin tagit en förrådsställd stridsvagn i bruk. Det är en perfekt övning för oss. Vi har till 23.00 ikväll på oss att gå igenom dem så att vi kan rulla imorgon, säger skytten Pelle Nordell.

Och rulla ska de. På lördagen startar fordonsmarschen klockan tio. Resan går från Tofta skjutfält, genom centrala Visby och vidare till flygplatsen där man vid tolvtiden stannar precis utanför huvudbyggnaden för att äta lunch. Därefter går färden vidare över ön, bland annat till hamnen i Slite.
Fortsättning följer.