Dagny testar regionala staben i Boden

En landsomfattande övning med syfte att pröva ledningsförmågan hos myndigheter inom totalförsvaret har nyligen genomförts. Insatsledningen på högkvarteret i Stockholm och ett antal underställda staber samt spelgrupper var engagerade i övningen ur militärt perspektiv. Staben vid militärregion nord i Boden var en av deltagarna. 

Funktionsföreträdare överlägger och analyserar vägen till ett så optimalt beslutsunderlag som möjligt. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Ett tiotal personer i spelgrupp MRN levererar rapporter, problem och förfrågningar till militärregional stab nord att hantera. De representerar myndigheter inom hela totalförsvaret. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Ett fyrtiotal personer betjänade stabens funktioner under en dryg vecka. Personalen består av såväl fast anställda som inkallad reservpersonal. Totalt deltar omkring 500 personer i övning Dagny.

Syftet med övningen är att pröva om planer och ledningsvägar inom totalförsvarsmyndigheterna, det vill säga länsstyrelser, kustbevakning och polisen med flera fungerar. Dagny ska också ge svar på om – och i så fall inom vilka områden som - förbättringar behöver göras.

Allt övas på ett realistiskt sätt som om det vore skarpa insatser. Samtliga funktioner i staben med planeringslag, ledningslag, underrättelsepersonal med flera jobbar intensivt, dygnet runt. Spelgrupperna agerar som underställda förband. De rapporterar ständigt in utvecklingen av den beordrade verksamheten men tillför också nya uppgifter att bearbeta. Rapporterna föranleder analyser och beslut inom de deltagande stabsnivåerna.

Utmaningar

Utmaningarna har varit många då resurserna inte är obegränsade. Personalen är påhittig i sitt sätt att prioritera med stöd av underrättelser samt förbandens inrapporterade materiel och personalläge.
–Övning Dagny har gett oss mycket fina möjligheter att pröva och senare också utvärdera vår stabs förmåga avseende kompetenser, prestanda och uthållighet, säger Jarmo Koski, stabschef vid militärregion nord.

Kontaktuppgifter

Norra militärregionen
Box 9105
961 19 Boden

mrn-i19@mil.se

0921-34 80 00 (växel)