Försvarsmaktens kvartalsrapport inlämnad

Den militära verksamheten i Sveriges närområde har varit intensiv under tredje kvartalet. Det har inneburit att beredskapen anpassats och att behovet av tillgänglighet på materiel och personal ökat. Det framgår av den kvartalsrapport som Försvarsmakten just lämnat till regeringen.

Under perioden har en utökad övningsverksamhet för armé-, marin-, flyg- och hemvärnsförband planerats och påbörjats. Förberedelser för NBG (Nordic Battlegroup) 15 pågår fram till årets slut samtidigt som förberedelser görs för en svensk styrka till FN-insatsen i Mali.

Försvarsmakten har lämnat stöd till samhället bland annat i samband med bekämpningen av branden i Västmanland och de höga vattenflödena i Halland.

Prognosen pekar på att Försvarsmakten underskrider anslaget för Förbandsverksamhet och beredskap med 50 miljoner kronor och anslaget för internationella insatser visar på ett underutnyttjande med 241 miljoner kronor. Prognos för övriga anslag redovisas mot tilldelad ram. Föreslagna anslagsförändringar för 2014, i budgetpropositionen, är inte inarbetade i prognosen.