Äntligen fick Försvarsmaktens logistik sin fana

På tisdagen överlämnade H.M. Konung Carl XVI Gustaf, under högtidliga former, FMLOG:s fälttecken i form av en svensk tretungad fana.

Kvinnor och män, några i uniform, några civila, ställer upp sig för ceremonin.
Inom FMLOG arbetar både officerare men framför allt en stor del civilpersonal. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Rad av kvinnor och män som ställer sig till rätta i en rak linje.
Personalen rättar in sig innan ceremonin. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Ett hundratal personer står uppställda på en stor kaserngård. Träd och en stor tegelbyggnad i bakgrunden.
Personal ur samtliga engeter var på plats för att bevittna fanöverlämningen. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Förbandschef överste Torgny Henryson fick under tisdagen ta emot Försvarsmaktens logistiks, FMLOG:s, nya fälttecken av kungen. Personal, inbjudna gäster och åskådare var samlade på Livgardets Kavallerikasern i Stockholm för att ta del av den historiska händelsen.

– Från årsskiftet insatsorganiseras FMLOG och överlämningen av det nya fälttecknet är därför passande på många sätt. Fälttecken tilldelas förband som bildas eller omorganiseras och då vi nu tar steget till att insatsorganiseras är det nya fälttecknet en bra symbol för starten av den nya organisationen, sa överste Torgny Henryson till personalen inför ceremonin.

Stöttar alla försvarsgrenar

Sedan FMLOG bildades 2002 har förbandet saknat fälttecken men idag var det äntligen dags att ta emot tecknet som för FMLOG:s del utgörs av en svensk tretungad fana. Den tretungade fanan är FMLOG:s fälttecken då förbandet inte ingår i en specifik försvarsgren utan stöttar samtliga grenar med logistikstöd.

– Ni representerar en viktig förutsättning för Försvarsmaktens verksamhet – logistiken, påpekade kungen när han inledde sitt tal till förbandet.

Inte ett förband som alla andra

Och trots att bara en liten del av förbandets cirka 2 200 anställda fanns på plats så var alla delar av förbandet representerade. Överlämnandet av fälttecken är en ceremoni med gamla traditioner. I flera hundra år har förband mottagit sitt fälttecken ur kungens hand eller av honom utsedd representant. När kungen nu stod inför representanter från förbandet FMLOG såg det lite annorlunda ut än han kanske är van vid. FMLOG består till stor del av civil personal och det avspeglades också vid ceremonin. Likaså har förbandet fler kvinnor än de traditionella förbanden, något som också var märkbart. På officerarnas baskrar kunde man också se att alla försvarsgrenarna finns representerade i FMLOG.

– Fälttecknet utvecklar en känsla av stolthet att höra till enheten. Ansvaret är stort och innebär att ni, som medarbetare vid Försvarsmaktens logistik, i alla lägen gör ert bästa. Dessutom ska alltid de grundläggande värderingar som Sverige och Försvarsmakten vilar på, tillgodoses i er verksamhet, avslutade kungen sitt tal till förbandet.

Hålla fanan högt

När den officiella delen av ceremonin var klar fick chefen för FMLOG Torgny Henryson med delar av sin förbandsledning en stund med Kungen där han över en kopp kaffe kunde berätta lite om det unga förbandets historia och hur utvecklingen ser ut framåt. Kungen var också nyfiken på hur logistiken skulle fungera i Mali och man konstaterade att det är en svår miljö att verka i.

När nu FMLOG fått sitt fälttecken kan förbandet också i fortsättningen hålla fanan högt, men nu inte bara symboliskt!